linkedin gif Viktor Hanson väljer HomeMaker för eftermarknadshantering

Viktor Hanson väljer HomeMaker som samarbetspartner för eftermarknadshantering

Byggnadsfirman Viktor Hanson har valt HomeMaker Service som en strategisk lösning för sin eftermarknadshantering. Avtalet innebär att 25 st bostadsrättsföreningar kommer att använda sig av systemet Service för att anmäla garantiåtaganden och felanmälningar under perioden.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss för att boka en demo.

naomi hebert