Skärmavbild

Viktor Hanson effektiviserar sin eftermarknadshantering

I vilka projekt använder ni HomeMaker?

Direkt vi signerade med HomeMaker så valde vi att köra det i samtliga projekt

Hur såg er arbetsprocess ut innan ni började jobba i HomeMaker?

Våra slutkunder (bostadsinnehavaren) hade inloggningsuppgifter till ett system där de kunde göra sin felanmälan. Vår stora utmaning var att skicka kundens felanmälan vidare till våra underentreprenörer. Vi fick gå in manuellt och kopiera kundens felanmälan för att sedan klistra in densamma i ett mejl för att därefter skicka den vidare till underentreprenören. Filhantering och korrespondens sköttes helt på detta sätt vilket gjorde det enormt krångligt och tidskrävande att utföra ett ärende. Till detta hade vi ett ansvar att kommunicera med kund om status på just deras ärende. Det var ett evigt letande i mejlkorgen.

Vad upplevde ni var den största flaskhalsen i processen ni beskriver ovan?

Kommunikationen internt; mellan handläggare, underentreprenör och kunden. Det är därför vår nuvarande process i HomeMaker Service är så bra då vi tillsammans tagit fram den information som ska vara tvingande vid felanmälanstillfället. Innan HomeMaker kunde vi inte fokusera fullt ut på våra arbetsuppgifter då en stor del av vår tid gick åt att fundera på vilken felanmälan som hörde till vilken kund.

Hur ser processen ut idag?

Kund (bostadsköparen) fyller i sin felanmälan via hemsidan. Från hemsidan går den till direkt till HomeMaker Service där vi kategoriserar ärendet och delegerar det till specifikt projekt och rätt underentreprenör. Processen tar minimalt med tid och jag skulle säga idag att vi lägger max 15 sek per ärende för att få ut det till rätt utförare. Vi kan dessutom följa ärendet och har bytt ut mejlkorgen till att ha korrespendens med kund, underentreprenör samt ansvarig hand ansvarig handläggare i HomeMaker Service istället. En stor fördel med HomeMaker Service är att systemet skickar ut påminnelser automatiskt till de som är involverade i projektet, vilket effektiviserar hanteringen då vi inte personligen behöver kontakta dessa. Stort plus även till statistik-modulen som gör att vi har ett bra beslutsunderlag vid möte internt.

Hur mycket tid per dag ägnade ni åt onödig administration tidigare?

Det varierade, en bra dag tog det 30 minuter ibland tog upp emot fyra timmar! En stor del av tiden gick åt till att lokalisera kunden som skickade felanmälan och hitta rätt information i mejl, gamla system och på hårddisken. Idag via HomeMaker Service har vi information i kronologiskt ordning, vi ser vem som gjort vad i ärendet samt att alla berörda parter kan addera foto, video eller ritningar. Detta gör att vi ofta slipper åka ut till kunden och kan genom system lösa situationen ”remote” eller via ett hembesök mindre.

Kontakta oss för mer info om HomeMaker Service

 


Klicka här

Skärmavbild