Huvudkontor

Vi har träffat Martin Smederöd, eftermarknadschef på Consto AB, för att ställa några frågor om hur HomeMaker Service har effektiviserat hans arbete.

Hur jobbade ni på Consto AB innan ni började samarbeta med HomeMaker?

Det var en ständig mejlkorrespondens där de olika projekten och dess tekniska förvaltare kommunicerade med den tidigare platschefen. Platschefen vidarebefordra det till  projektledaren som i sin tur skulle få dit installatörer. Återkopplingen var i det närmast obefintlig och det blev ofta rundgång i kommunikationen där det var svårt att få återkoppling i näringskedjan.

Vilka var tidigare de störst tidsbovarna/flaskhalsarna?

Den största tidstjuven innan vi började jobba i HomeMaker Service var att ärende i många fall blev nedprioriterade. Det kom som ett mail i mängden vilket gjorde att det helt enkelt  blev bortglömt i mejlkorgen. Med vårt gamla arbetssätt kunde det ta upp till två veckor innan någon agerade och kontakta bostadsägaren.

Hur har HomeMaker Service förenklat er arbetsprocess?

Med HomeMaker Service kan jag enkelt agera på ärenden eller delegera vidare till underentreprenör eller annan ansvarig person i kedjan. Därefter får jag snabbt kontakt med berörd person, oftast inom 1-2 dagar, för att därefter planera en åtgärdsplan. Idag åtgärdar vi ett ärende på under en vecka vilket är en halvering av åtgärdstiden jämfört med tidigare. Processen idag är otroligt enkel och tidsbesparande, med några enkla knapptryck kan man delegera ärenden vidare till rätt person. Att vi dessutom har all korrespendens med berörda aktörer i systemet (och under varje enskild ärende) underlättar enormt jämfört med att denna finns i varje persons mejlkorg.

Kan du se någon skillnad när det kommer till hur de olika tekniska förvaltarna rapporterar in sina ärenden efter ni implementerat HomeMaker Service? 

Med HomeMakers system kategoriseras ärenden mycket bättre, vi får en tydligare överblick av alla ärende och kan se allt ifrån vilken region ärendet kommer ifrån till om det är ett förvaltnings- eller garantiärende.

Huvudkontor