Mälarvillan

Välkomna till HomeMaker, Mälarvillan!

Med hög standard och genomtänkta byggprocesser bygger Mälarvillan  hus  som deras kunder är med och utformar. Med lyhördhet, kvalitet och flexibilitet gör Mälarvillan samskapandet av husen inspirerande från start till mål, oavsett om kunden är privatperson eller ett större företag.

Mälarvillan kommer använda HomeMaker Showroom för sina fina styckhus. De kan samla alla sina kunder , få bra överblick och kommunicera med sina kunder via plattformen. De ger sina kunder möjligheten att göra sina tillval digitalt samt samla alla dokument som rör bostaden på sin egna unika kundsida.

De kan även enkelt få ut alla typer underlag till leverantörer och bygget.

New England hus

Läs mer om Mälarvillan här