linkedin gif Tornstaden använder HomeMaker för tillvalshantering - HomeMaker

Tornstaden använder HomeMaker för tillvalshantering

Tornstaden använder HomeMaker för att erbjuda sina bostadsköpare en digital tillvalsportal för projektet Taksparren i Göteborg.

Med Taksparren har nu HomeMakers tillvalsportal använts i 145 projekt i hela landet.

Tornstaden