linkedin gif Tillvalsportal

Tillvalsportal

Marknadens mest flexibla tillvalsportal?

Med en tillvalsportal kan ni erbjuda ett stort utbud av tillval på ett snyggt sätt för bostadsköparen, samtidigt som ni förenklar för er själva.

Vi har en av marknadens mest flexibla tillvalsportaler, kallad Showroom. Med oss kan ni digitalisera, för att förenkla och effektivisera era processer. Tillvalsportalen underlättar administrationen för er och för era kunder vid både nyproduktion och renoveringar, både för hyresgäster och bostadsköpare. Tillvalsportalen är en flexibel tjänst som passar tillvalsprocessen i alla typer av bostadsprojekt.

Med ett ärendehanteringssystem kan ni enkelt se vem som gjort vad, när. Ni kan delegera ärenden till rätt utförare och kommunicera till berörda parter. 

I vår tillvalsportal kan ni hantera och skapa engagemang vid säljstart, erbjuda en strukturerad och digital bopärm, ladda upp relaterade dokument, visualisera tillvalen i 3D. Vidare kan ni kommunicera med era kunder, erbjuda stilpaket, priser och digital signering. Tillvalsportalen kan ni designa enligt er grafiska profil, så att er kund känner igen sig i den digitala miljön. Ett brett utbud av tillval gör bostadsköparen nöjdare, vilket leder till snabbare beslut. Tack vare en digital lösning och signering kan göra sina beslut hemma, i lugn och ro.

Vill ni så nyttjar ni våra inrednings- och tillvalsexperter, vi använder oss av oberoende konsulter. Gör tillvalsprocessen enklare för både er och era kunder.

Tillvalsportal

Enkel administration av hela tillvalsprocessen

Marknadsför projekt med vår digitala produktkatalog med integrerad intresseanmälan, visualisera inredningsval i 3D, erbjud bostadsköpare unika bostadssidor/digitala bopärmar där de enkelt kan gör sina val, signera avtal digitalt samt förvara alla dokument knutna till sitt bostadsköp. Via ett knapptryck får ni ut olika underlag till bygg, inköp och fakturering.

Lösningen är anpassad till nyproduktionsprojekt och även till standardhöjande renoveringar.

Enkel administration av hela tillvalsprocessen

Marknadsför projekt med vår digitala produktkatalog, visualisera inredningsval i 3D, erbjud bostadsköpare unika digitala bopärmar där de enkelt kan gör sina val, signera avtal digitalt samt förvara alla dokument knutna till sitt bostadsköp. Via ett knapptryck får ni ut olika underlag till bygg, inköp och fakturering.

Utmaningar

Utmaningar​

  • Allt högre krav på personliga tillval från bostadsköpare
  • Hållbarhetsaspekten, vem vill bära runt på kataloger som kastas nästan direkt?
  • Krångligt med administrationen kring manuell tillvalshantering 
  • Olika uppdateringar, som det dessutom ska informeras om 
  • Kundnöjdhet – köpare, hyresgäster eller boende som förväntar sig digitala, flexibla, snabba lösningar
Utmaningar i fastighetsbranschen

Flexibilitet

Vi erbjuder flexibla uppsättningar kring projekt och licenser.

Användarvänligt

Enkelt och effektivt för alla användare.

Molnbaserat

Tillgänglighet överallt. Ingen installation krävs.

Spårbarhet

Fullständig information om vem som har kommunicerat vad & när.

Statistik

Statistik över allt som rör dina fastighetsprojekt