linkedin gif Testa Service

Testa Service i 30 dagar

Digitalisera och automatisera er eftermarknadshantering, felanmälningar, ärendehantering och garantiåtaganden, med ett enkelt system dedikerat för uppgiften. Testa Service kostnadsfritt i 30 dagar.

Sköter ni er eftermarknad och ärendehantering idag främst i exempelvis excel? Tar ni emot ärenden i olika kanaler, till exempel via mail, samtal och chat? Då har ni mycket att spara på att gå över till ett lätthanterligt ärendehanteringssystem.

Med ett system dedikerat för ärendehantering förenklar ni för er själva, har koll på att inga ärenden faller mellan stolarna och effektiviserar era processer.

Vidare kan ni enkelt delegera en uppgift till den som ska hantera ärendet och kommunicera med involverade parter, direkt i systemet. 

Testa Service i 30 dagar
Service är enkelt, både att sätta upp och att komma igång med. Ni är igång samma dag som vi sätter upp det åt er och ni förbinder inte till något när de 30 dagarna är slut.