Service

HomeMaker Service -
gör eftermarknad och ärendehantering enkel

HomeMaker Service är en digital lösning för att hantera felanmälan och garantiärenden.

HomeMaker Service är en lösning för projektutvecklare, tekniska förvaltare och totalentreprenörer för att smidigare sköta all administrationen av felanmälningar och garantiåtaganden.

Med ett knapptryck kan du skapa formulär klara att importeras på BRF-hemsidor, mobilapplikationer eller lösenordskyddade landningssidor.

Vi använder HomeMaker Service

Automatisera de olika stegen i er eftermarknadshantering

Med HomeMaker Service kan ni automatisera de olika stegen i er eftermarknadshantering. Oavsett om det gäller garantiåtaganden eller felanmälningar kan du enkelt delegera ärenden till rätt utförare, säkerställa att ni får återkoppling samt behålla spårbarhet genom att spara all korrespondens i ett och samma system. Ställ in automatiska påminnelser till underentreprenörer och bestäm vilka parter som ska godkänna att ett fel är avhjälpt innan det stängs ned. Med konstant uppdaterad och transparent information har ni och de boende alltid full insikt i vad status på ett ärende är. 

HomeMaker Service knyter ihop hela kedjan av aktörer som är delaktiga i ett nyproducerat bostadsprojekt eller sköter underhåll i ett befintligt bestånd; entreprenörer, underentreprenörer, förvaltare, fastighetsskötare, boende m.fl. Olika behörighetsnivåer i systemet styr vem som kan göra vad och gör att HomeMaker Service kan utformas efter er verksamhet och era processflöden.

Ni automatisera de olika stegen i er eftermarknadshantering med garantiåtaganden och felanmälningar

Med automatiska påminnelser till underentreprenörer, olika attestflöden och transparent information har ni och era kunder samt hyresgäster alltid full kontroll på vart i processen ett ärende är. 

HomeMaker Service knyter ihop hela kedjan med de olika aktörerna i ett projekt eller fastighet och sparar all korrespondens i ett och samma system. Enkel delegering och olika behörighetsnivåer gör att HomeMaker Service kan utformas helt efter er verksamhet.

Formulär som underlättar

Förvaltare/kund/hyresgäst skriver direkt in vilket utrymme, vart i fastigheten och vilken fastighet de gäller för att underlätta för alla parter. 
En som anmäler och en som är kontaktperson.

Med automatiska påminnelser till underentreprenörer, olika attestflöden och transparent information har ni och era kunder alltid full kontroll på vart i processen ett ärende är. 

HomeMaker Service knyter ihop hela kedjan med de olika aktörerna i ett projekt eller fastighet och sparar all korrespondens i ett och samma system. Enkel delegering och olika behörighetsnivåer gör att HomeMaker Service kan utformas helt efter er verksamhet.

Kom igång, på en gång

Inga program behöver installeras, allt är webbaserat.

Spårbarhet

Håll reda på vem som sagt vad. Information försvinner inte bland ens epost.

Informerade kunder = nöjda kunder

Kunden ser hur det går för deras egna ärende, i realtid.

Automatiska påminnelser

Spara tid genom och slipp jaga underentreprenörer.

Överblick

Förstå vad som ofta går fel i projekt, få underlag för vad som behöver förbättras.

Obegränsat antal användare

Bjud in alla berörda parter, självklart med rätt behörighet.