Service

HomeMaker Service
– Effektiv ärendehantering

Vad är HomeMaker Service?

HomeMaker Service är en digital lösning för att hantera garantiärenden och felanmälan, som knyter ihop hela kedjan av aktörer delaktiga i ett nyproducerat bostads-/kommersiellt projekt eller sköter underhåll i ett befintligt bestånd.
FELANMÄL
 • Med våra anpassade forumlär kan era anmälare enkelt ange all relevant information för optimal ärendehantering.
 • Fyll i formuläret från vart som helst i världen; allt som behövs är en internetuppkoppling.
 • Formuläret kan sparas och skickas ut som en länk eller bäddas in på en hemsida.
DElegera
 • Kategorisera ärenden efter den struktur som passar er organisation bäst.
 • Bjud in entreprenörer till HomeMaker Service, och låt systemet delegera ärenden automatiskt.
FÖLJ UPP
 • All korrespondens till och från anmälare, boenden och entreprenörer sker via HomeMaker.
 • Automatiska påminnelser sparar tid och ökar effektivitet.
 • Komplettera ärenden med information och bilagor.
 • Med våra specifika ärendelänkar kan anmälare själva följa sina ärenden utan att behöva ringa eller maila er.
Hämta statistik
 • HomeMaker kan producera ett urval av diagram som ni kan ta med vid nästa presentation.
 • Ladda ner statstik över ärenden i Excel.
 • Hämta ärendesummeringar i PDF.
0
PROJEKT
0
ANVÄNDARE
0
HANTERADE ÄRENDEN

Service

”Med HomeMaker Service kan jag enkelt agera på ärenden eller delegera vidare till underentreprenör eller annan ansvarig i kedjan”

Martin Smederöd, eftermarknadschef på Consto

Bjud in

Bjud in projektledare och entreprenörer till systemet

Molnbaserad

Tjänsten är tillgänglig överallt och kräver ingen installation

Nöjda kunder

Anmälare kan själva följa sina ärenden i realtid

Påminnelser

Med våra automatiska påminnelser sparar ni tid och effektiviserar ert dagliga arbete

Spårbarhet

All korrespondens sparas i systemet, vilket försäkrar total spårbarhet

Överblick

Få överblick över alla ärenden; hitta samband och förstå vad som går fel bland projekten

Vi använder HomeMaker Service