HomeMaker Service

HomeMaker Service är en lösning som är utvecklad specifikt för att hantera eftermarknadsärende för nyproduktion och garantiärende.

Vi har skapat en unik lösning med delegeringsflöde som passar projektutvecklare, tekniska förvaltare och totalentreprenadsbolag. 

Med ett knapptryck skapar du formulär som kan importeras på BRF-hemsidor, mobilapplikationer eller lösenordskyddade landningssidor.

Enkel överblick

Med hjälp av systemets behörighetsnivåer får handläggare, totalentreprenörer och underentreprenörer och bostadsinnehavare en enkel överblick över sina ärende.

Vi kan skapa attestflöde och tydliga hierarkier för godkännande samt flagga upp garantiärende som ska åtgärdas längre fram.

Systemet är konfigurerbart för att passa just DIN verksamhet.

Effektiv Hantering

HomeMaker Service underlättar kommunikationen mellan de olika aktörerna i systemet (handläggare, teknisk förvaltare, totalentreprenör, underentreprenör, bostadsinnehavare) genom att samla all kommunikation i realtid under det specifika ärendet.

Addera bilder, video eller valfri fil för att minska onödiga hembesök, kostnadseffektivt och miljövänligt.

Nyckeltalsanalys

Med statistikmodulen i HomeMaker Service kan våra kunder enkelt jämföra data mellan projekt. Detta skapar naturliga nyckeltal och genererar underlag för diskussion internt samt med valda leverantörer.

Våra kunder kan enkelt filtrera informationen för att få ut den statistiken dom vill visualisera.

Integrera med andra system

HomeMaker kommer redo med ett modernt API som gör det möjligt att utbyta information med affärssystem och CRM-system vilket förenklar våra kunders arbete och sparar tid

Automation

HomeMaker Service har en hög grad av automatisering såsom autogenering av BRF, adress och lägenhetsnummer, vilket förenklar sitt arbete och sparar  tid

Flexibel rättighetsmodell

Systemet har en flexibel rättighetsmodell där man kan anpassa roller och funktionalitet efter företagets organisation efter er organisation

Skapa kundformulär

Skapa formulär med ett knapptryck och ”klipp och klistra” varthän det passar er; mobilapplikationer, BRF-hemsidor eller lösenordskyddade sidor, allt för att passa erat arbetssätt.

Stäng meny