Digitalisera och automatisera er eftermarknads- hantering

Ärendehanteringssystemet för
garantiåtaganden &
felanmälan. Enklare på alla vis. 

Digitalisera och automatisera er eftermarknadshantering

Ärendehanteringssystemet för
garantiåtaganden &
felanmälan. Enklare på alla vis. 

Lampa blinkar

Spricka i glas

Självöppnare fungerar ej

Dörr går inte igen ordentligt

Ikon av ett dokument

Fastighetsanpassade formulär

Hantera garantiärenden och felanmälningar för alla typer av fastigheter i vårt ärendehanteringssystem; bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Ikon av klocka

Delegering och återkoppling

Delegera rätt ärenden till rätt utförare, och kommunicera enkelt och effektivt med samtliga inblandade roller; kund, underentreprenör och beställare.

Ikon av smartphone

Mobilanpassat system

Lätt att använda för alla, både på dator, läsplatta och i mobil. Framtagen för att fungera ute på arbetsplatsen i vardagen.

Ikon föreställande statistik

Statistik

Få överblick över antalet garantiåtaganden och felanmälningar. Analysera underentreprenörers korrespondens tider samt hur väl materialval fungerat för respektive projekt.

Ikon av en layout

Er grafiska profil

Skräddarsy ert konto med grafisk profil, färg och font för att hålla all kommunikation konsekvent och igenkänningsbar för era kunder.

Ikon föreställande lista

Punkter från besiktningar

Använd färdiga importer för att importera punkter från era olika besiktningar och överlämningar, eller integrera mot till exempel fastighetssystem eller andra fastighetsprogram.

Kunder

Nöjda kunder som använder HomeMaker

Vanliga frågor och svar

Systemet är anpassat för att kunna användas till alla typer av fastigheter, bostäder, kommersiella fastigheter & samhällsfastigheter.

Systemet är utvecklat för att hålla ihop hela kommunikationsflödet mellan anmälare, administratör, förvaltare, entreprenörer med flera. Anmälare och andra externa parter får notiser på mejl eller sms och kan enkelt svara via samma kanal och all kommunikation lagras i ett och samma system.

Ja, absolut! Det är lika enkelt att arbeta i systemet från din dator som en surfplatta eller mobiltelefon.

Som fastighetsförvaltare får du ett verktyg som hjälper dig i ditt dagliga arbete med löpande felanmälningar, återkoppling runt ärenden, statistik och historik för era fastigheter. Det blir enkelt att hålla reda på ronderingar och andra viktiga datum. Du kan delegera ärenden vidare till andra utförare om felanmälningarna gäller garantiärenden samt bjuda in externa parter i systemet för att förenkla era olika processer. Systemet går även att integrera mot ert fastighets- eller affärssystem.

Som byggbolag och entreprenad får du ett verktyg som hjälper dig i ditt dagliga arbete med garantiåtaganden och felanmälningar. Du får översikt över alla era projekt, kan enkelt ta emot ärenden från olika beställare direkt i systemet, delegera ärenden till rätt utförare, kommunicera med alla parter och återkoppla. Systemet har funktioner som automatiska påminnelser till underentreprenörer, taggar för vidarefakturering eller andra märkningar, avhjälpandetider och avrapportering. Du kan enkelt synka din kalender med viktiga datum som besiktningar och servicebesök samt bjuda in deltagare till de olika tillfällena.

Som projektutvecklare får du en white-label lösning för att ta emot felanmälningar och återkoppla till era kunder. Kunden kan följa sitt ärende i realtid och får notiser och uppdateringar vid kommunikation och statusuppdateringar. Systemet hjälper dig att hålla reda på era entreprenörer och möjliggör en enkelt delegering till ansvarig entreprenör i era projekt. All kommunikation sparas i ett och samma system och du kan, via ett knapptryck, ta ut specifik och övergripande statistik för alla era projekt.

Ja, vi har ett öppet API och en dokumentation som tillåter integrationer med fastighetssystem, affärssystem, ekonomisystem eller annat.