Sale Start se

HomeMaker Säljstart -
ett verktyg för att generera leads

Vad är HomeMaker Säljstart?

HomeMaker Säljstart är en publik sida där potentiella bostadsköpare får möjlighet att konfigurera sin framtida bostad redan i säljstartsskedet.

Verktyget för att generera leads i nyproduktion!

Med HomeMaker Säljstart kan ni engagera potentiella bostadsköpare redan i säljstartsskedet! 

Genom att visa  upp möjliga tillval i ett specifikt projekt och ge era kunder chansen att konfigurera sin blivande bostad ökar ni intresse och kan generera leads.

HomeMaker Säljstart utgör ett perfekt komplement till andra säljstartslösningar och är en publik sida som enkelt kan bäddas in på en hem- eller projektsida.

Administration

Den publika tillvalsportalen som visar alla val  i 2D eller 3D reducerar behovet av de tryckta tillvalskatalogerna. 

Slipp onödiga print-kostnader och låt era kunder visualisera sitt potentiella drömköp via HomeMaker Säljstart.