Retrofitting

HomeMaker Renovering
– Låt hyresgästen påverka

Vad är HomeMaker Renovering?

HomeMaker Renovering är ett digitalt verktyg för fastighetsbolag där man enkelt kan hantera standardhöjningar och renoveringar för hyresrätter, oavsett om det är vid löpande underhåll eller punktinsatser.
RENOVERING & STANDARDHÖJNING

Förenkla hela er administrativa process och engagera hyresgäster genom att låta dem göra sina val digitalt vid löpande underhåll, renoveringsprojekt och standardhöjningar.

Lägg in samtliga produkter i HomeMaker och tillgängliggör dessa med ett knapptryck för de boende; låt de enkelt se vad deras val genererar för hyreshöjning.

KUNDUPPLEVELSE

HomeMaker Renovering gör det möjligt för fastighetsbolag att erbjuda sina boenden en unik webbshop där val och tillval för deras bostad sker digitalt i 3D. Det går även att erbjuda digital signering för att ytterligare förenkla processen för de boende.

Administration

Effektiv hantering av standardhöjningar och renoveringar oavsett antal bostäder

Integrationer

Integrera era befintliga CRM- och affärssystem för att effektivisera arbetet

Molnbaserad

Tillgängligt överallt och kräver ingen installation

Tydliga roller

Anpassa roller efter arbetsuppgifter och enligt företagets organisation

3D-visualisering

Visa era hyresgäster det färdiga resultatet innan bygget sätts igång

0
BOSTADSOMRÅDEN
0
BOSTÄDER
0
ADMINISTRATÖRER

Koppla till fastighetssystem

Koppla HomeMaker Renovering till ert fastighetssystem för att uppdatera hyreshöjningar samt bostads- och kundregister i realtid.