HomeMaker Renovering
Engagera hyresgäster vid renovering och förenkla samt tidsoptimera genom att digitalisera processen

Slider

HomeMaker Renovering är en plattform som är utvecklad för att hantera renoveringar inom bostadsrätter men även inom hyresrätter både vid löpande underhåll samt vid stamrenovering.

HomeMaker Renovering

HomeMaker Renovering är en plattform för fastighetsbolag där man enkelt kan hantera renoveringar för hyresrätter, både vid löpande underhåll samt vid renoveringar. Lägg in samtliga leverantörer i HomeMaker och tillgängliggör dessa med ett knapptryck.

Kundupplevelse

HomeMaker Renovering gör det möjligt för fastighetsbolag att erbjuda sina boende en unik webbshop där val och tillval för deras bostad sker digitalt.

Det går även att erbjuda digital signering för att ytterligare digitalisera och förenkla processen för de boende.

Koppla till fastighetssystem

Koppla HomeMaker Renovering till ert fastighetssystem för att uppdatera hyreshöjningar samt lägenhetsinventare i realtid.

Integrera med andra system

HomeMaker kommer redo med ett modernt API som gör det möjligt att utbyta information med affärssystem och CRM-system vilket förenklar våra kunders arbete och sparar tid

Automation

HomeMaker Service har en hög grad av automatisering såsom autogenering av BRF, adress och lägenhetsnummer, vilket förenklar sitt arbete och sparar  tid

Flexibel rättighetsmodell

Systemet har en flexibel rättighetsmodell där man kan anpassa roller och funktionalitet efter företagets organisation efter er organisation

Skapa kundformulär

Skapa formulär med ett knapptryck och ”klipp och klistra” varthän det passar er; mobilapplikationer, BRF-hemsidor eller lösenordskyddade sidor, allt för att passa erat arbetssätt.

Stäng meny