Retrofitting se

HomeMaker Renovering

Engagera hyresgäster digitalt vid renovering, standardhöjning och förenkla den administrativa processen och få statistik över populära produkter

Renovering och Standardhöjning

HomeMaker Renovering är ett digitalt system för fastighetsbolag där man enkelt kan hantera standradhöjningar och renoveringar för hyresrätter, oavsätt om det är vid löpande underhåll eller punktisatser.

Lägg in samtliga leverantörer i HomeMaker och tillgängliggör dessa med ett knapptryck för de boende, de kan se vad deras val genererar för hyreshöjning på en gång. 

Kundupplevelse

HomeMaker gör det möjligt för fastighetsbolag att erbjuda sina boende en unik webbshop där val och tillval för deras bostad sker digitalt i 3D.

Det går även att erbjuda digital signering för att ytterligare digitalisera och förenkla processen för de boende.

Koppla till fastighetssystem

Koppla HomeMaker Renovering till ert fastighetssystem för att uppdatera hyreshöjningar samt lägenhetsinventare i realtid.

Integrera med andra system

HomeMaker kommer redo med ett modernt API som gör det möjligt att utbyta information med affärssystem och CRM-system vilket förenklar våra kunders arbete och sparar tid

Automation

HomeMaker Service har en hög grad av automatisering såsom autogenering av BRF, adress och lägenhetsnummer, vilket förenklar sitt arbete och sparar  tid

Flexibel rättighetsmodell

Systemet har en flexibel rättighetsmodell där man kan anpassa roller och funktionalitet efter företagets organisation efter er organisation

Skapa kundformulär

Skapa formulär med ett knapptryck och ”klipp och klistra” varthän det passar er; mobilapplikationer, BRF-hemsidor eller lösenordskyddade sidor, allt för att passa erat arbetssätt.