References

REFERENSER

Service

”Med HomeMaker Service kan jag enkelt agera på ärenden eller delegera vidare till underentreprenör eller annan ansvarig i kedjan”

Martin Smederöd, eftermarknadschef på Consto

Säljstart

”HomeMaker är framförallt ett bra verktyg att visa våra bostadsköpare vilka material och produkter de har möjlighet att välja mellan”

–Caroline Persson, kund-och inredningsansvarig på Serneke

Showroom

”Med HomeMaker blir det väldigt tydligt och enkelt för kunden att göra sina val. Huvudsakligen blir systemet den plattform kunderna använder för att se vilka val som finns tillgängliga”

–Lina Netz, grundare av DuoCo