Products

Med vårt enkla verktyg kan ni engagera intressenter redan i säljstartsskedet!

Genom att visualisera inredningsval i ett bostadsprojekt och ge kunder möjligheten att konfigurera sin bostad ökar ni intresse och engagemang.

 

HomeMaker Showroom ger projektutvecklare verktygen till att administrera hela tillvalsprocessen digitalt.
 
Showroom erbjuder ett stort utbud av underlag som är optimerade för alla roller inblandade i tillvalsprocessen, bl.a. entreprenad, ekonomiansvariga och projektledare.
 

Delegera ärenden till rätt utförare, säkerställ att ni får återkoppling och behåll spårbarhet genom att sköta all korrespondens i ett och samma system.

HomeMaker Service effektiviserar ärendehantering och garantiåtaganden.
 
 

Förenkla hela er administrativa process och engagera hyresgäster genom att låta dem göra sina val digitalt vid löpande underhåll, renoveringsprojekt och standardhöjningar.