Annelie Olsson

“Pandemin har tvingat oss att påskynda den digitala utvecklingen”

Annelie Olsson, arbetar med tillval på Bostads AB Poseidon, om hur hon ser på tillval och det värde det ger Bostads AB Poseidons hyresgäster, vilket värde hon ser i samarbetet med Homemaker samt vilka utmaningar hon ser för bygg- och fastighetsbolagen framgent.

Efter att ha drivit eget inom marknad och försäljning i drygt 7 år hoppade Annelie Olsson på något helt nytt för drygt ett år sen. Genom att samordna och koordinera tillvalen på det kommunala bostadsbolaget Bostads AB Poseidon i Göteborg får hon utlopp för sitt intresse för interiör och design samtidigt som hon medger att det finns stora skillnader mellan att jobba kommunalt och att vara egen: 

– Det är klart att besluten tar lite längre tid, men det beror ju också på att det är en väldigt stor organisation. Jag trivs jättebra, arbetet är både utmanande och stimulerande, framförallt uppskattar jag kontakten man får med hyresgästerna.

“Homemaker har förståelse och insyn i vår verksamhet
vilket känns väldigt viktigt”


När Annelie började på Bostads AB Poseidon hade man redan ett samarbete med Homemaker. Fastighetsingenjörerna och förvaltarna ute i våra 7 distrikt beslutar om vilka tillval som ska vara tillgängliga för hyresgästerna, och dessa beslut fattas en gång per år. Här Har Homemaker en viktig funktion:

– För att få information om vilka tillval som är möjliga för varje distrikt använder vi Homemaker, alla tillval finns inte tillgängliga för alla hyresgäster, Homemaker kan då ge svar på om tillvalen är möjliga eller inte. Det finns förstås också ett stort miljöfokus, eftersom tillvalen har en stor klimatpåverkan kan Homemaker tillsammans med övriga system hjälpa oss med data som visar vilka tillval som varit aktiva historiskt. Hyresgästerna får information utskickat vid årsskiftet där det står vilka tillval de har rätt att göra, besluten fattas utifrån fastighetens förutsättningar och vi kan i homemaker få en detaljerad bild om vad som gäller specifikt för varje lägenhet. Vi ser även där information om tillvalet behöver besiktigas innan beställning eller ej.

Digitala lägenhetsvisningar

Många pratar om utmaningar digitalt för fastighetsbolagen, och Annelie medger att det under pandemin tvingat Bostads AB Poseidon att tänka om och tänka nytt. För att kunna möta hyresgästernas krav har många av de förehavanden man gjort fysiskt nu flyttat till de digitala kanalerna:  

– Pandemin har tvingat oss att påskynda den digitala utvecklingen. Tidigare har våra hyresgäster fått beställa sina tillval på plats hos oss mot uppvisande av legitimation. Idag kan de legitimera sig digitalt med hjälp av mobilt BankID. Kökstillvalen görs fortfarande på plats eftersom man helst vill se och känna på materialen men även här tittar vi på en digital lösning genom Homemaker.