Oskar

Oscar, CTO på HomeMaker

Detta är Oscar, vår CTO som har varit en del av HomeMaker från starten 2015!

Oscar är bryggan mellan teknik- och affärssidan i bolaget. Han leder R&D-teamet och tar produktinnovationen till nya nivåer.