linkedin gif Om oss - HomeMaker

Vilka är vi?

HomeMaker grundades 2015 med syftet att hjälpa människor att göra välgrundade beslut kring de platser som vi bor och arbetar i genom livet. Detta gör vi genom att visualisera och samla alla fastighetsbeslut på en plats, självklart möjligt att integrera med andra fastighetssystem.

HomeMaker har idag tre lösningar, Home Maker StudioHomeMaker Showroom och HomeMaker Service. Dessa lösningar underlättar för projektutvecklare, totalentreprenörer och förvaltare att hjälpa sina kunder att ta beslut kring sina bostäder och arbetsplatser.

Vårt ständiga arbete genomsyras av våra fem ledstjärnor; kundfokus, kvalitet, kreativitet, kommunikation och ansvar. Siktet är tydligt inställt på visionen att tillgängliggöra för alla människor att så enkelt och snabbt som möjligt skapa och modifiera de platser som vi bor och arbetar i genom livets alla faser.

black
CEO

Anna Nordström

Marcus Wennerdal
Head of Sales

Marcus Wennerdal

Alexander Fritz
Sales & Project management

Alexander Fritz

Elliot Belin, Customer Success Manager
CUSTOMER SUCCESS MANAGER​

Elliot Belin

Caroline Andersson, Projektkoordinator
Project coordinator

Caroline Andersson

Cathrine Egnell, Marketing Manager
MARKETING MANAGER​

Cathrine Egnell​

Adam
Product manager

Ádám Rudolf

Piotr
Software developer
Michau
SOFTWARE DEVELOPER

Michał Dybich

wojtech
SOFTWARE DEVELOPER

Wojciech Mrózek

Vanliga frågor och svar

Systemet är anpassat för att kunna användas till alla typer av fastigheter, bostäder, kommersiella fastigheter & samhällsfastigheter.

Ja, absolut! Det är lika enkelt att arbeta i systemet från din dator som en surfplatta eller mobiltelefon.

Ja, vi har ett öppet API och en dokumentation som tillåter integrationer med fastighetssystem, affärssystem, ekonomisystem eller annat.

Systemet är utvecklat för att hålla ihop hela kommunikationsflödet mellan anmälare, administratör, förvaltare, entreprenörer med flera. Anmälare och andra externa parter får notiser på mejl eller sms och kan enkelt svara via samma kanal och all kommunikation lagras i ett och samma system.

Som projektutvecklare får du en white-label lösning för att ta emot felanmälningar och återkoppla till era kunder. Kunden kan följa sitt ärende i realtid och får notiser och uppdateringar vid kommunikation och statusuppdateringar. Systemet hjälper dig att hålla reda på era entreprenörer och möjliggör en enkelt delegering till ansvarig entreprenör i era projekt. All kommunikation sparas i ett och samma system och du kan, via ett knapptryck, ta ut specifik och övergripande statistik för alla era projekt.

Som byggbolag och entreprenad får du ett verktyg som hjälper dig i ditt dagliga arbete med garantiåtaganden och felanmälningar. Du får översikt över alla era projekt, kan enkelt ta emot ärenden från olika beställare direkt i systemet, delegera ärenden till rätt utförare, kommunicera med alla parter och återkoppla. Systemet har funktioner som automatiska påminnelser till underentreprenörer, taggar för vidarefakturering eller andra märkningar, avhjälpandetider och avrapportering. Du kan enkelt synka din kalender med viktiga datum som besiktningar och servicebesök samt bjuda in deltagare till de olika tillfällena.

Som fastighetsförvaltare får du ett verktyg som hjälper dig i ditt dagliga arbete med löpande felanmälningar, återkoppling runt ärenden, statistik och historik för era fastigheter. Det blir enkelt att hålla reda på ronderingar och andra viktiga datum. Du kan delegera ärenden vidare till andra utförare om felanmälningarna gäller garantiärenden samt bjuda in externa parter i systemet för att förenkla era olika processer. Systemet går även att integrera mot ert fastighets- eller affärssystem.