Showroom no

HomeMaker Tilvalg

Boligkjøperen gjør sine innredningsvalg digitalt og kan skreddersy sin leilighet ut ifra prosjektutviklerens produktsortiment via sin egen unike nettbutikk.

Boligkjøperen og prosjektutvikleren har all kommunikasjon samlet på ett og samme sted, fra korrespondanse til nødvendig leilighetsdokumentasjon.

Salgsoppfølging

Via HomeMaker Tilvalg kan prosjektutviklere raskt se status på solgte leiligheter, stopptider (per rom eller per leilighet) samt fremgangen hos de kundene som har påbegynt sin innredningsprosess.

Vil man tilby boligkjøperen flere tilvalg for å forenkle salget, kan det enkelt gjøres via HomeMaker. Etter at innredningsvalget er gjort, kan man enkelt kommunisere og tilby ekstra tjenester frem til innflyttingen, alt via HomeMaker.

Rett informasjon

Prosjektutviklere, prosjektledere, totalentreprenører, underentreprenører, økonomiansvarlige, innredningsarkitekter, konsulenter og boligkjøpere; et utall aktører som skal korrespondere med hverandre, gi informasjon og hente informasjon.

HomeMaker har tydelige autorisasjonsnivåer, som gjør at rett person ser rett informasjon. Med et tastetrykk kan du få ut byggeunderlag, leverandørbestillinger, fakturaunderlag, nøkkeltall for prosjektet og kalkyler for overskuddsdeling.

Versjonshåndtering

Alle leiligheter og de tilhørende innredningsvalgene kvalitetssikres via HomeMakers låsefunksjon. Sene endringer eller erstatningsprodukter håndteres enkelt, men sikkert i systemet. Ansvarlige personer får automatisk varsler ved versjonsendringer av byggeunderlag, som minimerer risiko for byggefeil.

Økonomi

Fakturaunderlag kan genereres direkte fra systemet, og vi kan enkelt dele opp beløpene i håndpenger og restbeløp. Vil dere jobbe med integrasjoner til økonomisystemet, så bistår våre IT-arkitekter selvsagt med dette.