linkedin gif Lösningar - HomeMaker

Den innovativa lösningen för att ta hand om bostäder & fastigheter

Våra två lösningar HomeMaker Showroom & HomeMaker Service hjälper er att visualisera era fastigheters ytor, hålla ihop er tillvalshantering och samtidigt erbjuda er fastighetsvärldens kanske smidigaste system för att hantera ärenden, garantiåtaganden och felanmälningar.

HomeMaker – ett komplement till ditt fastighetssystem

I dag har de allra flesta bolag ett fastighetssystem, ett ekonomisystem och ett CRM-system, ofta med flera olika moduler och andra kompletterande system. Historiskt har fastighetsbranschens system i varierande utsträckning varit stängda vilket inte gynnat innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna. Numera har moderna system oftast öppna API:er, vilket är ett strukturerat sätt att hämta och lämna data mellan två programvaror.

HomeMaker har ett öppet API vilket möjliggör integrationer mot de system ni använder. Med öppna API:er som tillgängliggör data blir det både billigare och smidigare att integrera befintliga system, för ökad innovation och produktutveckling. Ni slipper hantera samma information på flera olika ställen och frigör mer tid till kvalificerat arbete för er verksamhet.

HomeMaker förenklar för bostadsköpare och bostadsbolag

Med vårt fastighetsprogram HomeMaker Showroom kan ni skapa engagemang vid säljstart, samla alla dokument och avtal i en digital bopärm, erbjuda inflyttare en snygg visualisering i 3D, göra sina inredningsval hemma i lugn och ro, signera sina tillval med BankID, erbjuda era ett administratörer ett enkelt och tidsparande system att hantera all information i, samt att dra ut underlag till ekonomiavdelningen, till underentreprenörer och byggfirmor.

Med vårt eftermarknadssystem HomeMaker Service kan ni enkelt hålla koll på ärenden, felanmälningar och garantiåtaganden med olika hålltider, delegera rätt ärenden till rätt utförare, samt smidigt och effektivt kommunicera med samtliga inblandade parter; kund, underentreprenör och beställare.