Den innovativa lösningen för att ta hand om bostäder & fastigheter

Våra två lösningar HomeMaker Showroom & HomeMaker Service hjälper er att visualisera era fastigheters ytor, hålla ihop er tillvalshantering & samtidigt erbjuda er fastighetsvärldens kanske smidigaste system för att hantera garantiåtaganden & felanmälningar.

HomeMaker – ett komplement till ditt fastighetssystem

I dag har de allra flesta bolag ett fastighetssystem, ett ekonomisystem och ett CRM-system, ofta med flera olika moduler och andra kompletterande system. Historiskt har fastighetsbranschens system i varierande utsträckning varit stängda vilket inte gynnat innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna. Numera har moderna system oftast öppna API:er, vilket är ett strukturerat sätt att hämta och lämna data mellan två programvaror.

HomeMaker har ett öppet API vilket möjliggör integrationer mot de system ni använder. Med öppna API:er som tillgängliggör data blir det både billigare och smidigare att integrera befintliga system, för ökad innovation och produktutveckling. Ni slipper hantera samma information på flera olika ställen och frigör mer tid till kvalificerat arbete för er verksamhet.

Ett kök
Kök

HomeMaker Showroom

Med vårt fastighetsprogram HomeMaker Showroom kan ni som fastighetsbolag erbjuda era inredningsval väldigt smidigt digitalt. Era framtida bostadsköpare och hyresgäster kan i lugn och ro göra sina val och visualisera sitt framtida hem/kontor eller yta.

HomeMaker Service

Med vårt ärendehanteringssystem HomeMaker Serivce kan du enkelt delegera rätt ärenden till rätt utförare, och smidigt och effektivt kommunicera med samtliga inblandade roller; kund, underentreprenör och beställare.