linkedin gif Digitala lösningar för totalentreprenörer

Lösningar för total- entreprenörer

Vi hjälper er att digitalisera och automatisera er eftermarknadshantering och garantiåtaganden.

HomeMaker har lång erfarenhet av att digitalisera processerna för totalentreprenörer. Idag har över 500  projekt och 45 000 lägenheter hanterats i våra system. 

Vi har sett att det ofta saknas dedikerade verktyg för eftermarknadsarbetet eller att befintliga verktyg inte på ett tillfredställande sätt kan hantera samtliga inblandade parter; slutkunder, beställare, förvaltare och underentreprenörer.

Följden blir vanligtvis att det är många manuella moment och svårt med tydlighet, överblick och kontroll/analys. Vilket såklart tar tid.

Andra bolag som använder vår lösning för eftermarknadshantering gör det för att minska den manuella hanteringen, öka spårbarheten, kommunicera enklare med involverade parter och kunna analysera projekt för djupare insikter.

Utmaningar

Utmaningar​

  • Stora volymer projekt kan innebära många olika kanaler för kommunikation att bevaka (webbformulär, telefon, mail, personliga möten)
  • Tidskrävande hantering för administratörer
  • Information som riskerar att gå förlorad mellan olika avdelningar
  • Kundnöjdhet – köpare som förväntar sig digitala, flexibla, snabba lösningar
  • Olika kanaler för anmälningar, ärenden som faller mellan stolarna
  • Olika garantitider för olika delar av byggnation och inredning 
  • Svårt att få översikt och data/analysera 
  • ”Personkänsligt” arbetssätt i nuläget, med t ex personliga mail istället för ett system 
  • Krångligt att få klartecken från underentreprenör och återrapportering till anmälare
  • Tidskrävande kommunikation mellan alla parter
Utmaningar i fastighetsbranschen

Med vårt eftermarknadssystem HomeMaker Service håller ni enkelt reda på ärenden, felanmälningar och garantiåtaganden med olika hålltider, kan delegera ärenden till olika utförare och enkelt kommunicera med samtliga inblandade parter; kund, underentreprenör och beställare.

Kunder

Nöjda kunder som använder HomeMaker

Mervärde

Mervärde med tillvals- och eftermarknadshantering

Mervärde för er

Spara tid

Genom att digitalisera och automatisera era processer får ni en enkel översikt, och all hantering i samma system.

Spara pengar 

Genom att samla all administration och ärendehantering i ett system sparar ni tid, och tid är som bekant pengar.

Men i våra system kan ni även få ut data och analysera den, t ex inredning som går sönder lite väl fort och lite väl ofta. 

Få nöjdare kunder

Allt fler förväntar sig idag digitala lösningar, och det ska gå snabbt, smidigt och enkelt.

Flexibilitet

Vi erbjuder flexibla uppsättningar kring projekt och licenser.

Användarvänligt

Enkelt och effektivt för alla användare.

Molnbaserat

Tillgänglighet överallt. Ingen installation krävs.

Spårbarhet

Fullständig information om vem som har kommunicerat vad och när.

Statistik

Statistik över allt som rör dina fastighetsprojekt.