linkedin gif Digitala lösningar för projektutvecklare

Lösningar för projekt- utvecklare

Digitala lösningar för tillvals- och eftermarknadshantering

HomeMaker har lång erfarenhet av att digitalisera processerna för projekt- och bostadsutvecklare. Idag har över 500 projekt och 45 000 lägenheter hanterats i våra system..!

Vid nyproduktion av bostäder, vid ombyggnation av fastigheter eller vid vanliga stambyten är det många olika inredningsval som ska göras, men även mycket dokumentation som ska arkiveras och sparas för framtiden. 

Därefter ska olika stopptider, garantitider för byggnation och inredning hanteras, och köpare ska hållas uppdaterade ofta och kontinuerligt. 

Lägg därtill till att även era underentreprenörer ska hållas uppdaterade och informerade. Skulle ni gynnas av system för tillvals- och/eller eftermarknadshantering, som spar tid och förenklar er vardag? 

3D Konfigurator

Vår plattform HomeMaker Showroom hjälper er att visualisera era fastigheters ytor, hålla ihop och effektivisera er tillvalshantering. Era framtida bostadsköpare och hyresgäster kan i lugn och ro göra sina val och visualisera sitt framtida hem, kontor eller ytor.

Utmaningar

Utmaningar​

 • Stora volymer projekt kan innebära många olika tillval att hålla reda på
 • Köpare som förväntar sig digitala, flexibla, snabba lösningar
 • Tidskrävande hantering för administratörer
 • Olika uppdateringar, som det dessutom ska informeras om 
 • Information som riskerar att gå förlorad mellan olika avdelningar
 • Olika stopptider att hålla koll på vid tillvalshantering
 • Olika kanaler för anmälningar, med ärenden som faller mellan stolarna
 • Olika garantitider för olika delar av byggnation och inredning 
 • Svårt att få översikt och data/analysera 
 • Många entreprenörer och underentreprenörer
 • Kunden behöver hållas uppdaterad, löpande
Utmaningar i fastighetsbranschen

Kunder

Nöjda kunder som använder HomeMaker

Flexibilitet

Vi erbjuder flexibla uppsättningar kring projekt och licenser.

Användarvänligt

Enkelt och effektivt för alla användare.

Molnbaserat

Tillgänglighet överallt. Ingen installation krävs.

Spårbarhet

Fullständig information om vem som har kommunicerat vad & när.

Statistik

Statistik över allt som rör dina fastighetsprojekt

Mervärde

Mervärde med tillvals- och eftermarknadshantering

Mervärde för er

Spara tid

Genom att digitalisera och automatisera era processer får ni en enkel översikt, och all hantering i samma system.

Vårt tillvalssystem är t ex väldigt uppskattat av administratörer, tack vare dess flexibilitet.

Spara pengar 

Genom att samla all administration och ärendehantering i ett system sparar ni tid, och tid är som bekant pengar.

Men i våra system kan ni även få ut data och analysera den, t ex upptäcka en viss typ av detaljinredning som går sönder lite väl fort och ofta. 

Få nöjdare kunder

Allt fler förväntar sig idag digitala lösningar, och det ska gå snabbt, smidigt och enkelt.

Genom att nyttja båda våra lösningar, Showroom för tillvalshantering och Service för eftermarknadshantering, kan ni brygga över data direkt från byggprojektstart till ärendehanteringen. 

Med vårt bostadsplattform HomeMaker Showroom kan ni som projekt-/bostadsutvecklare skapa intresse redan vid säljstart, samla all dokumentation och avtal i en digital bopärm, erbjuda köpare en snygg visualisering i 3D, låta dem göra sina inredningsval hemma i lugn och ro, signera  tillvalen med BankID. Vidare uppskattar administratörer vårt enkla och tidsparande system att hantera all information i, samt att kunna dra ut underlag till ekonomiavdelningen, till underentreprenörer och byggfirmor.

Med vårt eftermarknadssystem HomeMaker Service kan ni sedan enkelt hålla koll på ärenden, felanmälningar och garantiåtaganden, med olika håll- och stopptider.  Ni kan delegera rätt ärenden till rätt utförare, och enkelt kommunicera med samtliga inblandade parter; kund, underentreprenörer och beställare.