linkedin gif Digitala lösningar för kommunala fastighetsbolag

Lösningar för kommunala fastighetsbolag

Digitala lösningar för tillvals- och eftermarknadshantering

Vid nyproduktion av bostäder, vid ombyggnation av fastigheter eller vid vanliga stambyten är det många olika inredningsval som ska göras, men även mycket dokumentation som ska arkiveras och sparas för framtiden. Erbjud era blivande hyresgäster en digital bobutik, med all infon samlad online. 

Därefter ska olika stopptider, garantitider för byggnation och inredning hanteras, och boende ska hållas uppdaterade ofta och kontinuerligt. 

Lägg därtill till att även era underentreprenörer ska hållas uppdaterade och informerade. Hade ni gynnats av system för tillvals- och/eller eftermarknadshantering, som spar tid och förenklar er vardag? 

Lösningar för kommunala fastighetsbolag

HomeMaker har lång erfarenhet av att digitalisera processerna för kommunala fastighetsbolag.

Med dedikerade system kan ni erbjuda en smidig och digital tillvalshantering till boende, spara tid, kostnader och få bättre översikt på allt från admin, till ekonomi och analys.

Med vårt bostadsportal HomeMaker Showroom kan ni som kommunalt bostadsbolag skapa intresse vid projektstart, samla alla dokument och avtal i en digital bopärm, erbjuda köpare en snygg visualisering i 3D och göra sina inredningsval hemma i lugn och ro, signera sina tillval med BankID. Samtidigt som era administratörer har ett enkelt och tidsparande system att hantera all information i, dra ut underlag till ekonomiavdelningen till underentreprenörer och byggfirmor ur. 

Med vårt eftermarknadssystem HomeMaker Service kan ni sedan enkelt hålla koll på ärenden, felanmälningar och garantiåtaganden med olika hålltider, delegera rätt ärenden till rätt utförare, samt smidigt och effektivt kommunicera med samtliga inblandade parter; kund, underentreprenör och beställare.

 

 

Utmaningar i fastighetsbranschen

Utmaningar​

  • Stora volymer projekt kan innebära många olika tillval att hålla reda på
  • Tidskrävande hantering för administratörer
  • Boende som förväntar sig digitala, flexibla, snabba lösningar
  • Olika datum att hålla koll på
  • Olika kanaler för anmälningar, med ärenden som faller mellan stolarna
  • Olika garantitider för olika delar av byggnation och inredning 
  • Svårt att få översikt och data/analysera 
  • Många entreprenörer och underentreprenörer
  • Boende som behöver hållas uppdaterade, löpande

Flexibilitet

Vi erbjuder flexibla uppsättningar kring projekt och licenser.

Användarvänligt

Enkelt och effektivt för alla användare.

Molnbaserat

Tillgänglighet överallt. Ingen installation krävs.

Spårbarhet

Fullständig information om vem som har kommunicerat vad & när.

Statistik

Statistik över allt som rör dina fastighetsprojekt

Mervärde

Mervärde med tillvals- och eftermarknadshantering

Mervärde för er

Spara tid

Genom att digitalisera och automatisera era processer får ni en enkel översikt, och all hantering i samma system.

Vårt tillvalssystem Showroom är exempelvis uppskattat av administratörer, tack vare dess flexibilitet.

Spara pengar 

Genom att samla all administration och ärendehantering i ett system sparar ni tid, och tid är som bekant pengar.

Men i våra system kan ni även få ut data och analysera den, t ex inredning som går sönder lite väl fort och lite väl ofta. 

Få nöjdare boende

Allt fler förväntar sig idag digitala lösningar, och det ska gå snabbt, smidigt och enkelt.

Genom att nyttja båda våra lösningar, Showroom för tillvalshantering och Service för eftermarknadshantering, kan ni föra över data direkt från byggprojektstart till ärendehantering.

Logo Poseidon

Kunder

Nöjda kunder som använder HomeMaker