linkedin gif Digitala lösningar för fastighetsägare

Lösningar för fastighetsägare

Digitalisera och effektivisera er felanmälan- och ärendehantering, som fastighetsägare, bostadsrättsförening eller förvaltare/teknisk förvaltare.

Under senare tid har vi fått förfrågningar och kommit i kontakt med fastighetsägare och förvaltare som har börjat använda vår eftermarknadslösning för hantering av felanmälningar i befintligt bestånd. Flera av de förvaltare vi har varit i kontakt med upplever att det idag ställs högre krav från kunder eller ägare på att redovisa statistik och uppföljning, spårbarhet etc. och att den nuvarande lösningen (vanligtvis email, webbformulär eller fastighetssystem) inte är tillräckligt komplett gällande detta. 

Vidare har de uppskattat enkelheten, spårbarheten och kontrollen i vår lösning, samt möjligheten att involvera eller följa upp olika utförare/underentreprenörer utanför sin egen organisation, när det behövts.

HomeMaker har lång erfarenhet av att digitalisera processerna för förvaltare, tekniska förvaltare, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Idag har över 500 projekt och 45 000 lägenheter hanterats i våra system. 

Vid förvaltning, vare sig det är en kommersiell, samhällsnyttig eller fastighet för boende, är det många olika typer av ärenden som rapporteras in. Genom att digitalisera och automatisera felanmälningarna och garantiåtaganden får ni en bättre översikt. 

Utöver bättre översikt, spar ni tid och förenklar all administration. I systemet kan ni delegera en uppgift till rätt utförare och kommunicera med berörda parter.

När ni samlat in data får ni dessutom en översikt med data som ni kan analysera. Kanske är det en viss underleverantör eller produkt som sticker ut?

Våra system gör det enklare för alla involverade parter, från anmälare, till administratör, till utförare.

Utmaningar

Utmaningar​

 • Allt högre krav från anmälare på digitala lösningar
 • Svårt att få en bra översikt
 • Svårt att se spårbarhet, vem har gjort vad och när?
 • Många olika system och kanaler för felanmälningar, mail, samtal mm.
 • Tidskrävande hantering för administratörer
 • Olika uppdateringar, som det dessutom ska informeras om 
 • Information som riskerar att gå förlorad mellan olika avdelningar
 • Kunder som förväntar sig digitala, flexibla, snabba lösningar
 • Olika kanaler för anmälningar, med ärenden som faller mellan stolarna
 • Olika garantitider för olika delar av byggnation och inredning 
 • Många entreprenörer och underentreprenörer
 • Anmälaren behöver hållas uppdaterad, löpande
Utmaningar i fastighetsbranschen

Kunder

Nöjda kunder som använder HomeMaker

Med vårt eftermarknadssystem HomeMaker Service kan ni enkelt hålla reda på ärenden, felanmälningar och garantiåtaganden med olika hålltider, delegera ärenden till olika utförare, samt smidigt och effektivt kommunicera med samtliga inblandade parter; kund, underentreprenör och beställare.

Mervärde

Mervärde med tillvals- och eftermarknadshantering

Mervärde

Spara tid

Genom att digitalisera och automatisera förenklar ni era processer och får en bättre översikt, och kan hantera allt i samma system. Ni får även en bättre bild över data och kan analysera projekt.

Spara pengar 

Genom att samla all administration och ärendehantering i ett system sparar ni tid, och tid är pengar.

Få nöjdare kunder

Allt flere förväntar sig idag digitala lösningar, och det ska gå snabbt, smidigt och enkelt.

Flexibilitet

Vi erbjuder flexibla uppsättningar kring projekt och licenser.

Användarvänligt

Enkelt och effektivt för alla användare.

Molnbaserat

Tillgänglighet överallt. Ingen installation krävs.

Spårbarhet

Fullständig information om vem som har kommunicerat vad & när.

Statistik

Statistik över allt som rör dina fastighetsprojekt

PLL Fastighetsförvaltning, logo