linkedin gif – Kommunikationsmässigt är HomeMaker en briljant portal. - HomeMaker

– Kommunikationsmässigt är HomeMaker en briljant portal.

Sebastian Blom, platschef på Tommy Byggare, berättar om hur HomeMaker underlättar det dagliga arbetet runt hanteringen av garantiåtaganden, hur han ser att samarbetet mellan Tommy Byggare och HomeMaker kan komma att utvecklas samt tankar om bygg- och fastighetsbranschens utveckling generellt.

Sebastian utbildade sig till snickare och gjorde raketkarriär. Efter att ha blivit befordrad till arbetsledare ville ledningen snabbt att han skulle ta klivet upp som platschef, något han först tackade nej till då han inte kände sig fullärd. Han medger emellertid att man inom byggbranschen aldrig blir fullärd med tanke på att den ständiga utvecklingen.

Sen sju år tillbaka jobbar Sebastian på Göteborgsbaserade Tommy Byggare. När Sebastian började fanns inget system för att sköta eftermarknadshanteringen, något som han och hans kollegor såg till att lösa. Sebastian berättar:

Vi tog kontakt med flera olika bolag, bland annat HomeMaker. Vi fick ett väldigt gott intryck av både HomeMaker som företag och systemet i sig. Framförallt märkte vi hur enkel portalen var att arbeta i. Programmet underlättar vårt arbete enormt mycket och jag skulle säga att det är ett måste att ha ett system för eftermarknad när du jobbar på ett företag i vår storlek. Du minimerar misstag och slipper tappa saker längs vägen. Kommunikationsmässigt är HomeMaker briljant. Du kan föra dialoger med boende, leverantörer och kunder och har allt samlat på ett och samma ställe.

Sebastian Blom

HomeMaker har tre ben idag, vi har ett av dem. Jag har dock lobbat internt för att vi borde nyttja fler av era tjänster.

Tommy Byggare använder idag systemet för eftermarknadshantering, HomeMaker Service. Enligt Sebastian finns det dock fler delar i HomeMaker som han gillar och ser vinning i. Sebastian ser många fördelar och utökade möjligheter med att kunna erbjuda en digital helhetslösning:

Homemaker har tre ben idag, vi har ett av dem. Jag har dock lobbat internt för att vi borde nyttja fler av era tjänster. Jag är särskilt förtjust i säljvyn, det vill säga det som rör  tillvalsfunktionen i bostäderna. Vi kanske hade kunnat vara ännu mer komplett som entreprenör om vi hade haft även den tjänsten. Kan man erbjuda helheten så blir kundresan betydligt behagligare och vi kan lösa fler problem åt våra kunder.

Vilka utmaningar står du och branschen inför framgent?

– Allting rör sig mot det digitala, vi efterfrågar nya lösningar hela tiden. Majoriteten av alla ärenden sker via internet och kunderna förväntar sig också att allt mer sker digitalt. En annan utmaning är miljöaspekten, framförallt när det kommer till material. Det är ju ett måste att börja tänka mer holistiskt för att vi ska kunna möta de energikrav som finns där ute.