Hur vänder vi klagande kunder till nöjda kunder?

Hur vänder vi klagande kunder till nöjda kunder?

Besökte Prognoscentrets NKI-undersökning för styckebyggda småhusigår och resultaten varierade från 57 upp till 71 (snitt 65), vilket är lågt om man jämför samma mätning för leverantörer av flerbostadsprojekt (snitt 72). Branschens tre förbättringsområde (enligt Prognoscentret) var följande:

  • Pålitlighet- ”Bättra felhantering är nyckeln till framgång”

Genom väl fungerande processer för felhantering kommer branschen med största sannolikhet även upplevas som bättre på att göra det man lova.

  • Personal- ”Guida kunden på ett trevligt sätt”

Ge rätt förutsättningar att ge en god personlig service. Det finns även förbättringspotential vad gäller att vara kunniga och lätta att förstå. Ge personalen tid och verktyg att hantera detta.

  • Huset- ”Ytfinishen lämnar mer att önska”

Företagen behöver säkerställa att hantverkarna lämnar huset i toppskick. Den röda tråden under dagen var eftermarknadshantering: Hur löser man det på bästa sätt och hur transformerar man en kund till en ambassadör för ditt varumärke. Nedan listar jag det vi på HomeMaker tror är viktigt för att lyckas:

  • Transparens- Fel händer alltid, var transparent och ge kunderna en kontinuerlig statusuppdatering
  • Visibilitet- Ge husägaren, småhusleverantören, totalentreprenören och underleverantören samma information
  • Bättre ramverk- Supportera din personal med rätt systemstöd som håller ihop alla aktörer som ska samverka i ett ärende; regelstyrd kommunikation, hålla avhjälpandetider och ärendeuppdatering i realtid

Kort och gott; God kvalité ger gott renommé! HomeMaker Service hanterar eftermarknadsärende för flera av de största projektutvecklarna och entreprenadbolagen i Sverige,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *