Lägenhet

HomeMaker växlar upp – erbjuder konsultexpertis för hantering av inredningsval och eftermarknad

Proptechbolaget HomeMaker möter morgondagens efterfrågan i den digitalt eftersatta bygg- och fastighetsbranschen. Genom att koppla på konsultexpertis till sin uppskattade tillvalsplattform blir de projektutvecklarens förlängda arm och optimerar hela processen kring inredningshantering.

HomeMaker har sedan start drivit på fastighetsbranschens transformationsresa – för att möta verkligheten och göra det smidigare att fatta välgrundade fastighetsbeslut. Deras plattform sköter all hantering av olika inredningsval på en plats, från upphandling av sortiment till kundvisualisering och garantiärenden. Sedan 2015 har mjukvaran förbättrat över 1 000 olika projekt och guidat fler än 40 000 bostadsköpare. Men det stannar inte där, snarare utgör det bara början. 

HomeMaker vill underlätta det komplexa arbete som projektutvecklare står inför ytterligare och göra det möjligt för dem att och ta kundupplevelsen till nästa nivå. Genom att addera konsultexpertis till sitt befintliga system kan HomeMaker nu erbjuda fullständig stöttning i hela kedjan av inredningshanteringen. De kan även hjälpa till med punktinsatser i en utvald fas, exempelvis behovsanalys, prissättning, överlämning till entreprenör eller tillvalssyn.“För en optimal kundupplevelse behövs både ett system som administrerar informationen och någon som håller ihop trådarna. Vi har märkt av ett behov på flera plan, det måste bli enklare att ge möjlighet till inredningsval. Därför är vi stolta att nu kunna erbjuda en helhetslösning för våra kunder, likväl som förmågan att stötta upp specifika behov givet hur branschen ser ut. Vårt team är dessutom specialister på att granska och tillvarata data på rätt sätt, vilket underlättar framtida projekt”, förklarar Philip Göransson, vd, HomeMaker.