HomeMaker förvärvas av Hydda Group

HomeMaker förvärvas av Hydda Group, ett koncernbolag vars syfte är att samla proptechbolag i en sfär med fokus på att möta nya sätt att leva och arbeta.

HomeMaker går in i Hydda Group, ett mjukvaruföretag och Nordens största proptech-satsning, för att strategiskt kunna erbjuda en bredare portfölj av lösningar till befintliga och nya kunder. Hyddas fokus ligger på arbetande och boende inom fastighetsbranschen. 

Bakom Hydda Group står BLQ Invest, ett investmentbolag med fokus på att agera bolagsbyggare. Blq är även initiativtagare till förvärvet av HomeMaker och kommer att kunna bidra med mycket kompetens.

Vad förvärvet innebär för HomeMaker 
Förvärvet innebär än mer stabilitet för HomeMaker, som nu kan satsa stort på att skala upp sitt erbjudande mot befintliga och potentiella kunder, både med nuvarande lösningar och innovationer samt nya, för bygg- och fastighetsbranschen.

Vad förvärvet innebär för HomeMakers kunder 
För HomeMakers kunder innebär förvärvet ingen större förändring mer än att HomeMaker kommer att vara del av en större kontext, med än mer stabilitet och med större möjlighet att satsa stort på utveckling av nya lösningar inom proptech, dvs digitala innovationer för bygg- och fastighetsbranschen.

HomeMakers lösningar är lätta att anpassa, skala upp och sälja på fler marknader. Bolaget jobbar idag mycket med marknadsbearbetning och leadsgenerering – både för att öka penetrationen på befintliga marknader och etablera sig på nya. Ett annat fokusområde är att utveckla smarta tillägg till produkterna och integrationer till närliggande fastighetssystem, säger Philip Göransson, CIO på Hydda Group. 

 Det här är väldigt roligt, vi är taggade inför att rida på vågen av ”Hyddaeffekten”, att ingå i en större sfär, för att i slutändan kunna förbättra vårt erbjudande mot kund. Det ligger i linje med vår vilja att hela tiden ligga i bräschen för proptechinnovationer, säger Cathrine Egnell, Marketing Manager på HomeMaker.

 
För mer information:

Läs mer om Hydda Group

Läs mer om Blq invest 

hydda logo