linkedin gif HomeMaker är en av initiativtagarna bakom ”BuildTech Stockholm” - HomeMaker

HomeMaker är en av initiativtagarna bakom ”BuildTech Stockholm”

HomeMaker är en av initiativtagarna bakom ”BuildTech Stockholm”, ett konsortium bestående av start-ups inom bygg- och fastighetsbranschen.

Övriga bolag är BoldArc, Teamhub, Buildsafe, Build-R, ZynkaBim, Spotscale, Equipmentloop och Sicada.

– Vi ser det finns en stor potential och en lucka att fylla. Vi tror att mötet mellan startupsscenen och de etablerade bygg- och fastighetsbolagen kan skynda på digitaliseringen och fortsätta visa att Sverige är ett land att räkna med när det kommer till innovation, säger Sebastian Karlsson, vd HomeMaker. 

Lars Albinsson, projektledare för Bygg 4.0 är med och stöttar initiativet.

– Buildtech Stockholm är ett viktigt initiativ, helt i linje med den digitalisering av byggbranschen som vi jobbar med, och därför är vi glada att kunna stödja det.

På samma sätt som för andra branscher, ser vi framemot att Sverige och Stockholm blir en världsledande hub för tech inom bygg, fortsätter Lars Albinsson, Maestro Design & Management, Projektledare Bygg 4.0 och initiativtagare till Nordic ConTech.

4 personer vid ett bord