linkedin gif System för garantiåtaganden

System för garanti- åtaganden

Hantera era garantiåtaganden och eftermarknad i ett system avsett för just det. 

Utmaningar 
Arbetar ni idag med inrapporterade ärenden i olika kanaler? Som ska samlas ihop i exempelvis excel? Med ärenden som faller mellan stolarna, eller man vet inte riktigt vem som “har bollen”, om någon kollega är sjuk eller bortrest.

Fördelar 
Med ett system avsett för att hantera garantiåtaganden och felanmälningar ser ni till att inga ärenden hamnar mellan stolarna. 

Automatisera och förenkla era processer redan idag 
Genom att digitalisera och automatisera med ett fastighetssystem effektiviserar ni era processer, spar tid och utgifter och får nöjdare kunder, användare och anmälare. 

Vårt system Service lämpar sig för såväl privata som kommunala bolag, som för kommersiella som för samhällsnyttiga fastigheter. Idag har vi projekt- och bostadsutvecklare, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, tekniska förvaltare och även bostadsrättsföreningar som kunder, med fler än 45 000 lägenheter som har hanterats i våra system.

Till vår lösning, Service, kan ni dessutom koppla på fler lösningar, t ex en QR-kod direkt till en landningssida, PDF-inläsning och tidsbokning. 

System för garantiåtaganden

Hantera era garantiåtaganden och eftermarknad i ett system avsett för just det. 

Utmaningar 
Arbetar ni idag med inrapporterade ärenden i olika kanaler? Som ska samlas ihop i exempelvis excel? Med ärenden som faller mellan stolarna, eller man vet inte riktigt vem som “har bollen”, om någon kollega är sjuk eller bortrest.

Fördelar 
Med ett system avsett för att hantera garantiåtaganden och felanmälningar ser ni till att inga ärenden hamnar mellan stolarna. 

Automatisera och förenkla era processer redan idag 
Genom att digitalisera och automatisera med ett fastighetssystem så effektiviserar ni era processer, spar tid och kostnader samt får nöjdare kunder, användare och anmälare. Våra kunder idag är projektutvecklare fastighetsägare, fastighetsförvaltare och tekniska förvaltare, kommunala bostadsbolag, och bostadsrättsföreningar med fler. 

Vårt system Service lämpar sig för såväl privata som kommunala bolag, som för kommersiella som för samhällsnyttiga fastigheter. Idag har vi projekt- och bostadsutvecklare, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, tekniska förvaltare och även bostadsrättsföreningar som kunder, med fler än 45 000 lägenheter som har hanterats i våra system.

Till vår lösning, Service, kan ni dessutom koppla på fler lösningar, t ex QR-kod för en direkt landningssida för anmälaren, pdf-inläsning och tidsbokning.

Med vårt eftermarknadssystem HomeMaker Service kan ni enkelt hålla reda på garantiåtaganden med olika hålltider, delegera ärenden till olika utförare, samt smidigt och effektivt kommunicera med samtliga inblandade parter; kund, underentreprenör och beställare.

Kunder

Nöjda kunder som använder HomeMaker

Flexibilitet

Vi erbjuder flexibla uppsättningar kring projekt och licenser.

Användarvänligt

Enkelt och effektivt för alla användare.

Molnbaserat

Tillgänglighet överallt. Ingen installation krävs.

Spårbarhet

Fullständig information om vem som har kommunicerat vad & när.

Statistik

Statistik över allt som rör dina fastighetsprojekt