Förenklad ärendehantering med PDF-inläsning

HomeMaker har utvecklat en funktion som läser av email och bilagor, samt automatiskt skapar ett ärende i Service. Lösningen är värdefull för våra kunder i och med att den automatiserar ärendehanteringsprocessen, spar mycket administrativ tid och kostnader.

Funktionen läser automatiskt av email och dess bilagor, som exempelvis PDF, DOC, XLS, och skapar ett ärende i ärendehanteringssystemet Service.

Exempelvis bostadsköpare skickar in sin felanmälan eller ärende till sin bostadsutvecklare, som i sin tur bara skickar ärendet vidare till totalentreprenören. Det är totalentreprenörens ansvar att ärendet hanteras.
En mottagare hos totalentreprenören måste öppna vardera mail samt bilaga och manuellt knappa in ärendet i ärendehanteringssystemet. Med vår lösning automatiseras hela processen, vilket förenklar och spar tid. 

Spar tid och pengar
En del av våra kunder låter sina anmälare själva anmäla sitt ärende direkt i portalen Service. Men en stor del av våra kunder tar emot ärenden i olika kanaler (via telefon, mail, chat etc) och lägger sen själva in informationen i Service. För dem spar denna funktion mycket tid. Att som totalentreprenör missa ett ärende kan dessutom bli dyrt, på grund av viten. Ett system som håller samman alla ärenden och notifierar i tid, kan därmed spara stora belopp. 

  • Läs mer om vårt ärendehantering i Service.