Showroom fi

HomeMaker Valitsin

Asunnonostaja tekee sisustusvalintansa digitaalisesti ja voi oman ainutlaatuisen verkkokauppansa välityksellä räätälöidä huoneistonsa rakennuttajan tuotevalikoimasta.

Asunnonostajalla ja rakennuttajalla on koottuna kaikki viestintä samalle alustalle, alkaen kirjeenvaihdosta tarpeellisiin huoneiston asiakirjoihin.

Myyntiseuranta

HomeMaker Lisävarusteen kautta voi rakennuttaja nopeasti nähdä myytyjen huoneistojen tilanteen, pysäytysajat (per huone tai huoneisto) sekä edistymisen asiakkaalla, joka on aloittanut sisustusprosessin.

Mikäli asunnonostajalle tarjotaan useampaa vaihtoehtoa myynnin vauhdittamiseksi, käy se helposti HomeMakerilla. Sisustusvalintojen valmistumisesta on helppo viestittää ja tarjota lisäpalveluja edelleen muuttamiseen, kaikki HomeMakerilla

Asianmukaiset tiedot

Rakennuttaja, hankkeen vetäjä, palveluntarjoajat, alihankkijat, rahoitusvastaava, sisustussuunnittelija, konsultit ja asunnonostaja; lukuisia toimijoita, jotka voivat viestiä keskenään, jättää ja hakea tietoja.

HomeMakerissä on selkeät valtuutustasot, joiden ansiosta oikea henkilö näkee oikeat tiedot. Yhdellä painikkeen painalluksella voit saada rakennuspohjat, toimitustilaukset, laskutuspohjat, hankkeen avainluvut ja voitonjakolaskelmat.

Versioiden käsittely

Kaikki huoneistot ja niiden sisustusvalinnat laatuvarmistetaan Homemakerin lukitustoiminnolla. Vanhat korjaukset tai korvaustuotteet käsitellään helposti, mutta kuitenkin turvallisesti järjestelmässä. Vastuuhenkilöt saavat automaattisen ilmoituksen rakennuspohjien versiomuutoksista, joka minimoi vaaran rakennusvirheistä.

Talous

Laskutuspohjat voidaan tuottaa suoraan järjestelmästä ja sillä voidaan helposti jakaa määrät ennakkomaksuihin ja maksutaseeseen. Halutessanne työskennellä talousjärjestelmän sulauttamiseksi, IT-arkkitehtimme tietysti antavat tukensa ja auttavat siinä.