linkedin gif Fastighetssystem - för fastighetsutvecklare och fastighetsägare

Fastighets- system

Med ett fastighetssystem för eftermarknadshantering, ärendehantering och garantiåtaganden inom (bygg & fastighetsbranschen) effektiviserar ni och förenklar era processer. 

Genom att digitalisera och automatisera era processer med ett fastighetssystem, med dedikerade funktioner, spar ni tid och utgifter samt får nöjdare kunder, användare och anmälare. Våra kunder idag är projektutvecklare fastighetsägare, fastighetsförvaltare och tekniska förvaltare, kommunala bostadsbolag, och bostadsrättsföreningar med fler. 

Flera av våra kunder upplever att det ställs allt högre krav från kunder/ägare på att redovisa statistik och uppföljning, samt spårbarhet och att den nuvarande lösningen (vanligtvis mail, webbformulär eller fastighetssystem) inte är tillräckligt komplett gällande detta. 

Utöver det uppskattar de en bra översikt, enkelheten, spårbarheten och kontrollen i vår lösning, Service. Även möjligheten att involvera eller följa upp olika utförare/underentreprenörer utanför sin egen organisation, när det behövts uppskattas.

Om ni idag inte har ett dedikerat fastighetssystem, utan arbetar i exempelvis excel, vågar vi därtill nästan garantera nöjdare anställda, som kan jobba i ett enkelt, smidigt och flexibelt system, vilket samtidigt minimerar risker för ärenden att hamna mellan stolarna.

Till vår lösning, Service, kan ni även koppla på fler lösningar, t ex QR-kod till en direkt landningssida för anmälaren, dokument-inläsning och tidsbokning. 

Fastighets system

Med ett fastighetssystem för eftermarknadshantering, ärendehantering och garantiåtaganden inom (bygg & fastighetsbranschen) effektiviserar ni och förenklar era processer. 

Genom att digitalisera och automatisera med ett fastighetssystem så effektiviserar ni era processer, spar tid och kostnader samt får nöjdare kunder, användare och anmälare. Våra kunder idag är projektutvecklare fastighetsägare, fastighetsförvaltare och tekniska förvaltare, kommunala bostadsbolag, och bostadsrättsföreningar med fler. 

Flexibilitet

Vi erbjuder flexibla uppsättningar kring projekt och licenser.

Användarvänligt

Enkelt och effektivt för alla användare.

Molnbaserat

Tillgänglighet överallt. Ingen installation krävs.

Spårbarhet

Fullständig information om vem som har kommunicerat vad & när.

Statistik

Statistik över allt som rör dina fastighetsprojekt

Med vårt fastighetssystem HomeMaker Showroom kan ni som projekt-/bostadsutvecklare hantera allt från säljstart, som skapar intresse, samla alla dokument och avtal i en digital bopärm, erbjuda köpare en snygg visualisering i 3D, göra sina inredningsval hemma i lugn och ro, signera sina tillval med BankID, erbjuda era ett administratörer ett enkelt och tidsparande system att hantera all information i, samt att dra ut underlag till ekonomiavdelningen och till underentreprenörer och byggfirmor.

Med vårt eftermarknadssystem HomeMaker Service kan ni enkelt hålla koll på ärenden, felanmälningar och garantiåtaganden med olika hålltider, delegera rätt ärenden till rätt utförare samt smidigt och effektivt kommunicera med samtliga inblandade parter; kund, underentreprenör och beställare.