Mobiltelefon

”Ett långsiktigt samarbete mellan bostadsutvecklare och teknikutvecklare är fundamentalt för att branschen ska gå framåt”

Johan Corke, strategisk projektutvecklingschef på Nordr, om vikten av att tänka nytt, hur han tror att bostadsköparens kravbild kommer att förändras i takt med digitaliseringen och om samarbetet med proptechbolaget Homemaker.

Med en civilingenjörsexamen från Lund började Johan Corke jobba i Veidekke-koncernen redan 2006. Under de 14 år han varit bolaget trogen är det lätt att fastslå att han klättrat på karriärstegen: från att ha jobbat hands-on ute som arbetsledare, till att idag jobba som strategisk projektutvecklingschef där han sedan fyra år tillbaka sitter med i ledningsgruppen. När Veidekke nyligen såldes till ett konsortium genomfördes ett namnbyte, numer går bolaget under namnet Nordr. 

Mycket har förstås hänt digitalt sen Johan började i branschen i mitten på 2000-talet. För de allra flesta branscher har digitaliseringen inneburit ökade krav från kunderna. Johan tror emellertid inte att bostadsköparens krav ökat nämnvärt eftersom ett bostadsköp sker så pass sällan. Han är dock övertygad om att spelplanen kommer att ritas om inom en snar framtid: 

– Bostadsköp är fortfarande ett “sällanköp”. Hittar en kund en bostad kommer det inte falla på om det finns en bra digital process eller inte. Kraven på digitalisering ställer vi just nu framförallt på oss själva av rent kommersiella skäl, inte minst för att öka konverteringen. Jag är dock övertygad om att kraven kunderna ställer kommer att öka inom den närmaste framtiden. Tittar man på till exempel bilbranschen har de flesta kunder redan färdigkonfigurerat den bil man vill ha när bilen levereras. Den utvecklingen tror jag att vi kommer se när det kommer till bostadsköp också. Jag tror inte det kommer dröja särskilt länge innan man förväntas kunna se bostaden med fotorealistisk kvalitet innan man trycker på köp. Snart tror jag att det är ett hygienkrav att vi i en digital miljö kan titta på precis den lägenhet du ska köpa. I längden kanske du digitalt kan promenera till närmaste förskola eller matbutik och få en känsla för området bostaden ligger i. All sån teknik finns redan idag, det handlar bara om att kunna sätta ihop tekniken på ett tillräckligt kostnadseffektivt sätt.

Johan

“Vi kan jobba med alla sinnen och få dig att uppleva bostaden precis som i verkligheten, åtminstone i teorin, men det är för dyrt”

Johan ser att bygg- och fastighetsbolagen tillsammans med teknikutvecklarna behöver fortsätta jobba tätt tillsammans för att driva utvecklingen framåt. Idag samarbetar Nordr till exempel med Homemaker för att möjliggöra inredningsval för bostadsköpare.

– Rent krasst finns all teknik för att kunna ge kunden en “ett till ett” upplevelse i hur det ska kännas i din bostad redan idag. Vi kan jobba med alla sinnen och få dig att uppleva bostaden precis som i verkligheten, åtminstone i teorin, men det är för dyrt. Vi kan komma extremt mycket närmare än vi är idag. Homemaker har utvecklat en hel del funktioner som vi på Nordr behövt för att få inredningsval att bli en attraktiv produkt för våra slutkunder. Många av de funktionerna är standard i branschen idag. Jag tror rent generellt på att långsiktiga samarbeten mellan bostadsutvecklare som Nordr och teknikutvecklare som Homemaker är fundamentalt för att branschen ska gå framåt. Vi har jobbat med Homemaker sen 2015 och nu börjar vi se summan av en massa goda idéer och tankar från vårt samarbete.

Vilka andra utmaningarna ser du för Nordr och branschen digitalt? 

– Jag reagerar alltid starkt på att det finns två läger. De som förespråkar projektlogik, där man kopierar och bygger enligt en specifik standard som funkat innan, och produktlogik där varje projekt ska ses som något unikt och anpassas efter platsen det byggs på. Jag tror att dessa sätt är förenliga, och den bostadsutvecklare som går vinnande ur det här är den som kan förena projekt-logiken med produkt-logiken.