linkedin gif – En välskött eftermarknad är avgörande för nöjda kunder
Brixare tummen upp

– En välskött eftermarknad är avgörande för nöjda kunder och forsatta samarbeten.

Brixly är ett nygammalt byggföretag som härstammar från Erlandsson Bygg. Verksamheten har säte i Mölndal och startade redan på 1950-talet. I juli 2019 förvärvade ledningen för Erlandsson Bygg resterande del av aktierna i Erlandsson Bygg AB och fortsatte driva verksamheten under det nya namnet Brixly. 

Brixly erbjuder en bred portfölj av tjänster med fokus på entreprenad, bygg- och skadeservice, mark- och anläggning samt projektutveckling. Stort eller litet projekt spelar ingen roll, den nära och obyråkratiska kontakten med kunderna har alltid varit den grund de bygger kvalitet på. Med ett brett erbjudande och den mesta lokala närvaron av alla byggbolag på marknaden skapar Brixly långsiktighet och trygghet för sina kunder och samarbetspartners.

– Vi sätter människan främst. Alltid. Oavsett om det handlar om våra kunder, de som bor och jobbar i de hus och fastigheter vi bygger, om våra anställda, de vi sponsrar eller de som går våra utbildningar. Människan och laget, inget är viktigare än det. Därför är vårt viktigaste budskap: Vi bygger för människor.

Brixly är en av branschens bästa aktörer när det kommer till att skapa långsiktiga relationer och är en trygg partner genom alla delar i ett fastighetsprojekt. De vet vikten av och hur stor betydelse en välskött eftermarknad faktiskt är för nöjda kunder och fortsatta samarbeten. Brixly är en mångårig kund till HomeMaker men valde under 2020 att utöka användandet av HomeMaker Service, eftermarknadshantering, till alla sina regioner. Idag har Brixly har 550 anställda och är verksamma i Västsverige – från Strömstad ner till Halmstad, Ljungby och Jönköping och upp genom Skaraborg till Örebro och Värmland. 

Snickare

Tobias Hagrenius, verksamhetsutvecklingschef på Brixly, berättar om samarbetet med HomeMaker, arbetet med eftermarknadshanteringen och de utmaningar byggbranchen står inför.  

Vilka är de största utmaningarna med eftermarknadshanteringen?

De största utmaningarna för ä är att få en likställdhet i hur vi hanterar eftermarknaden och att vi på ett smidigt sätt hanterar dessa ärenden, både internt och externt till kund. Vi ser även en utmaning med erfarenhetsåterföring tillbaka till kommande/nya projekt.

Hur underlättar HomeMaker det dagliga arbetet med er eftermarknadshantering?

Allt om ett projekts ärenden finns samlat på en plats, ärenden, uppföljning, frågor, statistik etc. Programmet är enkelt att använda och lätt att lära sig och komma igång att arbeta i. Det är enkelt att få fram statistik, och systemet ger en bra överblick. Åsa seniorby och Gunnaredsterrassen är två av de projekt vi kört i HomeMaker med bra resultat.

Vad tror du är utmaningar branschen står inför generellt?

De stora utmaningarna vi har framöver är en fossilfri bygg- och anläggningssektor 2045, och då specifikt: minska koldioxidavtrycket, återbruk av material vid rivning/ombyggnation. Men vi har även en stor förändring framför oss gällande digitalisering av branschen.

 

Vi på HomeMaker är mycket stolta över att samarbeta med Brixly i deras resa mot ökad digitalisering!