Skärmavbild

“En ständig utmaning i fastighetsbranschen de senaste åren har varit att utvecklingen är snabb och att den sker parallellt på flera fronter”

Taran Neslow, projektutvecklare på norska Seby AS, om fastighetsbranschens digitala utmaningar, skillnader i kundresan mellan Sverige och Norge och om det nya samarbetet med proptechbolaget Homemaker.

Som civilingenjör hamnade Taran Neslow i byggbranschen direkt efter examen. Redan under sina tre år på Skanska fanns intresset för BIM och digitalisering, ett intresse som hon tog med sig när hon 2012 började inom Veidekke-koncernen. Idag är Taran Neslow projektutvecklare på Veidekkes dotterbolag Seby AS – ett bolag med över 100 anställda och en omsättning på cirka 700 miljoner norska kronor per år.

Enligt Taran har en hel del hänt på digitaliserings-fronten under åren hon varit i branschen. Det har länge hävdats att industrin har legat långt efter när det gäller just digitalisering, Taran håller dock bara delvis med:

– Jag upplever att både Seby och Veidekke ligger ganska långt fram digitalt, det gäller också en del av våra konkurrenter. En ständig utmaning i bygg- och fastighetsbranschen de senaste åren har varit att utvecklingen är snabb och att den sker parallellt på flera fronter. Många nya alternativ för programvara och digitala verktyg gör att det kan vara svårt att hålla reda på allt och du får sällan ett verktyg som löser alla dina problem. Man måste vara öppen för att lära sig nya saker kontinuerligt och vara flexibel i förhållande till att använda olika system för olika uppgifter.

“Vi har inlett det första projektet med HomeMaker nu, ett projekt med 60 lägenheter”

En stor och viktig del av att digitalisera fastighetsbranschen springer ur kundupplevelsen. I Norge finns numer en lagstiftning om byggande av nya bostäder som säger att bostadsköpare kan kräva förändringar och ytterligare arbete under givna förhållanden. Därför är det vanligt att erbjuda alternativ för nya bostadsprojekt, Taran förklarar: 

– Tidigare var detta oftast bara alternativ som kunden kunde betala extra för. Vi ser dock att fler och fler projekt också väljer att erbjuda inredningsalternativ som en del av köpet, dvs att du till exempel kan göra färgval på köksinredning och väggar utan att någon extra kostnad tillkommer. Min erfarenhet är att många vill ta tillfället i akt att kunna påverka sitt nya hem.

Skärmavbild

Taran Neslow på Seby AS

Taran tror inte att skillnaderna mellan Sverige och Norge är särskilt stora när det kommer till vare sig utmaningar i branschen eller kundresan:

– Norge anses vara ett av de mest digitaliserade länderna i världen, men det gäller även Sverige, så jag tror inte att skillnaden är så stor. Dagens kunder förväntar sig en hög nivå av digitala lösningar. Det ska se professionellt ut, vara lätt att använda och inte innehålla buggar eller möjligheter att göra misstag. Jag tror att den största skillnaden mellan köpare i Norge och Sverige ligger i förväntningarna att kunna göra inredningsval. Om jag har förstått rätt är det mer frivilligt att erbjuda bostadsköpare i Sverige inredningsval, medan det är vanlig praxis i Norge.

Samarbetet med Homemaker

Nyligen inledde Taran och Seby ett samarbete med det svenska proptech-bolaget Homemaker vars programvara kan erbjuda just inredningsval för fastighetsbolagen. Seby kan med andra ord göra sina projekt än mer attraktiva för bostadsköpare. Taran beskriver samarbetet:

– Samarbetet med HomeMaker har fungerat mycket bra. Vi har inlett det första projektet med Homemaker precis, ett projekt med 60 lägenheter. Jag har särskilt uppskattat att systemet är flexibelt i förhållande till att kunna anpassa strukturen i varje hem. Detta har varit avgörande för oss i det projekt vi jobbar med nu, eftersom vi har många olika lägenhetstyper med olika produkter. Jag tycker mig vara ganska krävande när det gäller att hitta de bästa lösningarna, och i de fall vi har haft frågor om funktionalitet har vi upplevt HomeMaker som förstående och tillmötesgående.

Hon fortsätter: 

– Vissa förändringar har genomförts samma vecka och vi anser att vår feedback för mer långsiktig utveckling tas emot väl. Jag tror att detta är en nyckel för utveckling i branschen i framtiden, eftersom vi har olika kunskaper som tillsammans kommer att vara den bästa lösningen för ett system. Att kunna hjälpa till att göra varandra bra är en vinn-vinn-situation.