linkedin gif Eftermarknad - för bostads- och fastighetsbranschen

Effektivisera er eftermarknad med Service

Service är systemet för ärendehantering, eftermarknad, garantiåtaganden, serviceåtaganden &
felanmälningar. Gör det enklare för er och era anmälare.
Underlag och rapporter

Fastighetsanpassade formulär

Hantera garantiärenden och felanmälningar för alla typer av fastigheter i vårt ärendehanteringssystem; bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Notiser

Delegering och återkoppling

Delegera rätt ärenden till rätt utförare, och kommunicera enkelt och effektivt med samtliga inblandade roller; kund, underentreprenör och beställare.

Mobilanpassat system

Mobilanpassat system

Lätt att använda för alla, både på dator, läsplatta och i mobil. Framtagen för att fungera ute på arbetsplatsen i vardagen.

Analysera data

Statistik

Få överblick över antalet garantiåtaganden och felanmälningar. Analysera underentreprenörers korrespondens tider samt hur väl materialval fungerat för respektive projekt.

Er grafiska profil

Er grafiska profil

Skräddarsy ert konto med grafisk profil, färg och font för att hålla all kommunikation konsekvent och igenkänningsbar för era kunder.

Punkter från besiktningar

Punkter från besiktningar

Använd färdiga importer för att importera punkter från era olika besiktningar och överlämningar, eller integrera mot till exempel fastighetssystem eller andra fastighetsprogram.

Funktionen läser automatiskt av email och bilagor (PDF, DOC och XLS), samt skapar automatiskt ett ärende i ärendehanteringssystemet. 

Med unika QR-koder landar anmälaren direkt på rätt sida för sin anmälan. Enkelt, snabbt och mobilt.

Tack vare ett inledande videosamtal i en felanmälan undviker ni onödiga och felaktiga utkörningar. 

Kontakta mig!

Kontakta mig!

HomeMarkers eftermarknadssystem Service

Kunder

Nöjda kunder som använder HomeMaker

Vanliga frågor och svar

Ja, absolut! Det är lika enkelt att arbeta i systemet från din dator som från en surfplatta eller mobiltelefon.

Ja, vi har ett öppet API och en dokumentation som tillåter integrationer med fastighetssystem, affärssystem, ekonomisystem eller annat.

Systemet är anpassat för att kunna användas till alla typer av fastigheter, bostäder, kommersiella fastigheter & samhällsfastigheter.

Systemet är utvecklat för att hålla ihop hela kommunikationsflödet mellan anmälare, administratör, förvaltare, entreprenörer med flera. Anmälare och andra externa parter får notiser på mejl eller sms och kan enkelt svara via samma kanal och all kommunikation lagras i ett och samma system.

Som byggbolag och entreprenad får du ett verktyg som hjälper dig i ditt dagliga arbete med garantiåtaganden och felanmälningar. Du får översikt över alla era projekt, kan enkelt ta emot ärenden från olika beställare direkt i systemet, delegera ärenden till rätt utförare, kommunicera med alla parter och återkoppla. Systemet har funktioner som automatiska påminnelser till underentreprenörer, taggar för vidarefakturering eller andra märkningar, avhjälpandetider och avrapportering. Du kan enkelt synka din kalender med viktiga datum som besiktningar och servicebesök samt bjuda in deltagare till de olika tillfällena.

Som fastighetsförvaltare får du ett verktyg som hjälper dig i ditt dagliga arbete med löpande felanmälningar, återkoppling runt ärenden, statistik och historik för era fastigheter. Det blir enkelt att hålla reda på ronderingar och andra viktiga datum. Du kan delegera ärenden vidare till andra utförare om felanmälningarna gäller garantiärenden samt bjuda in externa parter i systemet för att förenkla era olika processer. Systemet går även att integrera mot ert fastighets- eller affärssystem.

Som projektutvecklare får du en white-label lösning för att ta emot felanmälningar och återkoppla till era kunder. Kunden kan följa sitt ärende i realtid och får notiser och uppdateringar vid kommunikation och statusuppdateringar. Systemet hjälper dig att hålla reda på era entreprenörer och möjliggör en enkelt delegering till ansvarig entreprenör i era projekt. All kommunikation sparas i ett och samma system och du kan, via ett knapptryck, ta ut specifik och övergripande statistik för alla era projekt.