Effektivare eftermarknadshantering genom videosamtal

Lider ni idag av en eftersatt eftermarknadshantering? Genom att lägga ut er eftermarknadshantering på oss frigör ni tid till kärnverksamheten och bidrar i många fall även till en förbättrad servicenivå gentemot de boende och hyresgäster.

En stor del av vår nya tjänst är videosamtal. Genom ett inledande videosamtal eliminerar ni onödiga och felaktiga utkörningar  – faktum är att så många som 50 % av alla utkörningar för att hantera ett ärende hade kunnat undvikas genom ett enkelt videosamtal.

Ny tjänst för eftermarknadshantering

HomeMaker lanserar nu en ny tjänst tillsammans med en partner, outsourcad hantering av eftermarknadsärenden och felanmälningar. Vi säkerställer att era ärenden tas tag i och blir utförda, snabbare och med nöjda slutkunder som resultat. Vi hanterar felanmälningar från boende i bostadsrättsföreningar såväl som i hyresfastigheter, det vill säga såväl privata som kommersiella föreningar och företag.

Ärendehantering via videosamtal

Erbjud era beställare och anmälare ett inledande videosamtal, genom vilket anmälaren får prata med en kunnig operatör som kan branschen. Inspirationen kommer från sjukvårdens arbete med att effektivisera ärendehantering med hjälp av videosamtal. Ett inledande videosamtal i eftermarknadshanteringen minskar avhjälpningstiden och utsläpp avsevärt.

Minskade kostnader och utsläpp tack vare färre utkörningar

*Statistik från befintliga kunder visar att så mycket som 50 % av alla utkörningar för att hantera ett ärende hade kunnat undvikas genom ett enkelt videosamtal. Vidare är 15–20 % av alla ärenden är bomkörningar, det vill säga att fel utförare åkte ut för att åtgärda problemet. Dessa kan vi förebygga helt. 

Det inledande videosamtalet kan visa att det är något så enkelt som en vattenkran som ska vridas på, en av/på-knapp som ska slås på eller liknande. Därtill eliminerar videosamtal onödiga utkörningar bara för att se vilken del som behövs för att hantera problemet, en skruv eller packning, eftersom man i redan i videosamtalet tydligt kan se vilket material och vilka verktyg som behövs. 

Erbjud era beställare, boende och hyresgäster en effektiv och flexibel ärendehantering –  redan idag!