linkedin gif Constos eftermarknadschef om hur de har effektiviserat sitt arbete - HomeMaker

Constos eftermarknadschef om hur de har effektiviserat sitt arbete

Vi träffade Constos eftermarknadschef, Martin Smederöd, för att höra hur vår HomeMaker Service har förenklart hans arbete. 

Hur jobbade ni på Consto innan ni började arbeta med HomeMaker?

– Det var en ständig mailkorrespondens inom de olika projekten och dess tekniska förvaltare kommunicerade med den tidigare platschefen. Platschefen vidarebefordra det till projektledaren, som i sin tur skulle få dit installatörer. Återkopplingen var i det närmast obefintlig och det blev ofta rundgång i kommunikationen, så det var svårt att få återkoppling i näringskedjan.

Vilka var tidigare de största tidsbovarna och flaskhalsarna?

– Den största tidstjuven innan vi började jobba i HomeMaker Service var att ärende i många fall blev nedprioriterade. Det kom som ett mail i mängden vilket gjorde att det helt enkelt blev bortglömt i inkorgen och föll mellan stolarna. Med vårt gamla arbetssätt kunde det ta upp till två veckor innan någon agerade och kontaktade bostadsägaren.

Hur har HomeMaker Service förenklat er arbetsprocess?

– Med HomeMaker Service kan jag enkelt agera på ärenden eller delegera vidare till underentreprenör eller annan ansvarig person i kedjan. Därefter får jag snabbt kontakt med berörd person, oftast inom 1-2 dagar, för att därefter planera en åtgärdsplan. Idag åtgärdar vi ett ärende på under en vecka, vilket är en halvering av åtgärdstiden jämfört med tidigare. Processen idag är otroligt enkel och tidsbesparande, med några enkla knapptryck kan man delegera ärenden vidare till rätt person. Att vi dessutom har all korrespondens med berörda aktörer i systemet (och under varje enskild ärende) underlättar enormt jämfört med att den finns i varje persons inkorg.

Kan du se någon skillnad när det kommer till hur de olika tekniska förvaltarna rapporterar in sina ärenden efter att ni implementerat HomeMaker Service? 

Med HomeMakers system kategoriseras ärenden mycket bättre, vi får en tydligare överblick av alla ärenden och kan se allt ifrån vilken region ärendet kommer från, till om det är ett förvaltnings- eller garantiärende.

För vidare information:
Huvudkontor