linkedin gif Cerneras val för tillvals- & eftermarknadshantering - HomeMaker
Kök

Cerneras val för tillvals- & eftermarknadshantering

Cernera är ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag. De äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter och bygger morgondagens bostäder sen tre decennier. Cernera väljer HomeMaker för sin tillvals- och eftermarknadshantering.

Samarbetet med HomeMaker innebär att Cernera kommer att digitalisera sin tillvalsprocess och erbjuda sina bostadsköpare möjligheten att helt digitalt kunna utforma sina egna lägenhetstillval.

Dessutom kommer all eftermarknadshantering, och kommunikation efter inflyttning att ske via HomeMaker Service.

– Det är kul att Cernera är med och delar vår vision om att digitalisera och förenkla bostadsköparens kundresa. Köpet av en bostad är ett av de största privatekonomiska besluten man fattar under sin livstid och vi kommer göra vårt yttersta för att HomeMaker Showroom (tillvalshantering) och Service (eftermarknadshantering) ska vara en viktig del av Cerneras erbjudande framöver, säger Sebastian Karlsson på HomeMaker.


Kontakta oss för att boka en demo