DE TRE VIKTIGASTE PROPTECHTRENDERNA JUST NU

DE TRE VIKTIGASTE PROPTECHTRENDERNA JUST NU

Hallå där,

Mitt namn är Philip Göransson och jag är VD på HomeMaker. Vi är en plattform som hjälper entreprenörer och projektutvecklare med de vardagliga utmaningar som kan uppstå i en fastighets livscykel. Vi har hjälpt våra kunder sedan 2014 och har idag de största entreprenörerna och projektutvecklarna i Norden bland våra kunder.

Vi fokuserar på att lösa de utmaningar som våra kunder ställs inför gällande val av inredning i bostadsprojekt och hantering av eftermarknad i alla typer av fastigheter.

Efter att ha jobbat i proptechindustrin i ett antal år har vi märkt några centrala ämnen och trender som vuxit fram. När jag tittar närmare på dessa trender är det framför allt tre som sticker ut:

1.Mikrotjänster – fler och fler kunder pratar om att sluta försöka hitta ett system som löser allt och istället börja leta unika, skräddarsydda lösningar i form av mikrotjänster. 

2.Samarbete mellan organisationer
– vi behöver plattformar som erbjuder kunder och partners att samarbeta med andra företag på ett enkelt och säkert sätt. 

3.Proptech blomstrar
– det finns så många fantastiska företag därute. Våra kunder blir mer och mer medvetna, digitala arbetsprocesser och verktyg och har aldrig varit mer viktiga!

Tveka inte på att kontakta oss om du vill prata mer om hur du kan digitalisera din affär eller om hur du och ditt företag kan ta nästa steg i er digitalisering. Det är genom samarbete vi kan anpassa och förbättra oss. Vi hjälper varandra! 

 

Med vänliga hälsningar, Philip Göransson

Välkomna till HomeMaker, Winge Bygg!
Välkomna till HomeMaker, Winge Bygg!

Winge Bygg är det lokala företaget med det stora företagets erfarenhet. Våra kunder är privata fastighetsägare, stat, kommuner och landsting.

Vi utför alla typer av entreprenader och vår huvudsakliga sysselsättning är ny-, om- och tillbyggnader av skolor, förskolor, idrottshallar, kontor och industribyggnader.

Våra ledord är förtroende och långsiktighet. Vi eftersträvar ett långsiktigt samarbete med våra kunder och är övertygade om att ett ömsesidigt förtroende är en förutsättning för att lyckas.”

-David Kaplan, Projektinjengör Winge Byggnads AB

Färdigställt projekt: Fredsborgskolan

 

Vilka utmaningar är anledningen till att ni tar in ett system som HomeMaker Service i er verksamhet?

-Vi behövde ett bättre sätt att hantera och organisera servicetillfällen, felanmälningar och garantiärenden.

Hur underlättar HomeMaker Service arbetet med dessa utmaningar?

-Med HomeMaker får vi bl.a. en överskådlig bild av alla våra servicetillfällen, som var ett av våra viktigaste krav. 

Varför valde ni just HomeMaker? 

-Det är ett användarvänligt system som är enkelt att lära sig och du får snabbt översikt över alla dina projekt. 

 

HomeMaker är mycket stolta över att kunna underlätta arbetet runt eftermarknad och att få vara en del i Winges resa mot ökad digitalisering. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete!

"En välskött eftermarknad är avgörande för nöjda kunder och forsatta samarbeten"
"En välskött eftermarknad är avgörande för nöjda kunder och forsatta samarbeten"

Brixly är ett nygammalt byggföretag som härstammar från Erlandsson Bygg. Verksamheten har säte i Mölndal och startade redan på 1950-talet. I juli 2019 förvärvade ledningen för Erlandsson Bygg resterande del av aktierna i Erlandsson Bygg AB och fortsatte driva verksamheten under det nya namnet Brixly. 

Brixly erbjuder en bred portfölj av tjänster med fokus på entreprenad, bygg- och skadeservice, mark- och anläggning samt projektutveckling. Stort eller litet projekt spelar ingen roll, den nära och obyråkratiska kontakten med kunderna har alltid varit den grund de bygger kvalitet på. Med ett brett erbjudande och den mesta lokala närvaron av alla byggbolag på marknaden skapar Brixly långsiktighet och trygghet för deras kunder och samarbetspartners.

Vi sätter människan främst. Alltid. Oavsett om det handlar om våra kunder, de som bor och jobbar i de hus och fastigheter vi bygger, om våra anställda, de vi sponsrar eller de som går våra utbildningar. Människan och laget, inget är viktigare än det. Därför är vårt viktigaste budskap: Vi bygger för människor”

Brixly är en av branschens bästa aktörer när det kommer till att skapa långsiktiga relationer och är en trygg partner genom alla delar i ett fastighetsprojekt. De vet vikten av och hur stor betydelse en välskött eftermarknad faktiskt har för nöjda kunder och fortsatta samarbeten. Brixly är en mångårig kund till HomeMaker men valde under 2020 att utöka användandet av HomeMaker Service, eftermarknadhantering, till alla sina regioner. Idag har Brixly har 550 anställda och är verksamma i Västsverige – från Strömstad ner till Halmstad, Ljungby och Jönköping och upp genom Skaraborg till Örebro och Värmland. 


Brixly_worker

Tobias Hagrenius, VU-chef på Brixly, berättar om samarbetet med HomeMaker, arbetet med eftermarknadshantering och de utmaningar byggbranchen står inför. 

Vilka är de största utmaningarna med eftermarknad?

De största utmaningarna för oss är att få en likställdhet i hur vi hanterar eftermarknaden och att vi på ett smidigt sätt hanterar dessa ärenden, både internt och externt till kund. Vi ser även en utmaning med erfarenhetsåterföring tillbaka till kommande/ nya projekt.

Hur underlättar HomeMaker det dagliga arbetet med er eftermarknad?

Allt om ett projekts ärenden finns samlat på en plats, ärenden, uppföljning, frågor, statistk etc. Programmet är enkelt att använda och lätt att lära sig och komma igång att arbeta i. Enkelt att få fram statistik. Systemet ger en bra överblick. Åsa seniorby och Gunnaredsterrassen är två av de projekt vi kört i HomeMaker med bra resultat.

Vad tror du är utmaningar branschen står inför generellt?

De stora utmaningarna vi har framöver är en fossilfri bygg och anläggningssektor 2045 och då specifikt: Minska koldioxidavtrycket. Återbruk av material vid rivning/ ombyggnation. Men vi har även en stor förändring framför oss gällande digitalisering av branschen.


HomeMaker är mycket stolta över att samarbeta med Brixly i deras resa mot ökad digitalisering.