Bild på Christer Larsson, vd BoNorr

BoNorrs vd om kundnöjdhet och eftermarknad

Christer Larsson, grundare och vd på BoNorr AB, om hur BoNorr ser på kundnöjdhet, hantering av garantiåtaganden och felanmälnigar.

Vilka är de största utmaningarna i eftermarknadshanteringen inom bygg- och fastighetsbranschen? 

 Generellt är det kommunikation och återkoppling. Kan man hålla kunden uppdaterad i alla lägen så förebygger man oftast eventuella missförstånd. Vi informerar redan innan inflyttning om hur felanmälanprocessen går till hos oss, och tar oss tid att kommunicera med kunden genom hela processen.

Just nu är många av problemen branschen möter pandemirelaterade; uteblivna leveranser av byggmaterial, material som inte levereras i tid, ökande priser etc. Detta påverkar om vi kan släcka ärenden i tid eller inte.

Det generella målet är alltid att få så få fel som möjligt och hålla hög kvalitet på det man gör. Vi strävar hela tiden efter att ha bra egenkontroller, en tät dialog med yrkesarbetare och helst hinna besikta själva innan ordinarie besiktningar för att avvärja eventuella fel. BoNorrs affärside är att bygga prisvärda bostäder vilket sätter än mer press på oss att hålla nere kostnaderna.

 Digitaliseringens framfart skapar nya möjligheter men samtidigt som det kommer förenkla och effektivisera många processer kommer övergången vara väldigt krävande. Slutkunden blir, med ökad digitalisering och automatisering, mer krävande och förväntar sig att allt ska gå fort. Det ställs mer och mer krav på oss som utvecklare från myndigheter, och nyutveckling inom branschen  som till exempel att kunden ska kunna tanka sitt elfordon hemma.

Vilka är de största utmaningarna branschen står inför?

– Vi behöver klara av att hålla takten och samtidigt ta hänsyn till alla dessa aspekter.

Hur förenklar HomeMaker ert arbete? 

– Med HomeMaker som verktyg för administrationen i eftermarknad kan vi arbeta mer organiserat och enklare hantera flera projekt parallellt. Vi får översikt och kan analysera projekten samt dra bra slutsatser inför framtida projekt. Vi vet, svart på vitt, vad som hänt, vilka typer av fel som uppstått och vem som är ansvarig. I Service samlar vi all kommunikation på ett och samma ställe. Detta gör oss mindre sårbara och inte personberoende vid ärendehanteringen. 

Vi kan enkelt bjuda in de externa parter vi önskar och kommunicera runt ärenden och de arbeten som ska utföras. 

Varför valde ni HomeMaker?

 HomeMaker planterade ett frö hos oss. Ni har lång erfarenhet runt eftermarknadsfrågor och många stora bolag inom bygg- och fastighetsbranschen som kunder. Ni gav oss bra input runt hur vi borde arbeta med vår eftermarknad. HomeMaker Service är enkelt att arbeta i, all feedback är positiv, från slutkund till underentreprenör. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet och vad framtiden kan ge.

Om BoNorr
BoNorr AB är en Östersundsbaserad bostadsutvecklare som i dagsläget byggt över 700 bostäder. Detta med byggproduktionen inom samma koncernstruktur, vilket ger god insyn och genomgående fokus på byggproduktion och kvalité. 

Bolaget står för ett helhetstäckande bemötande och närvaro genom alla processer, från råmark, detaljplan, tidiga skisser, bygglovsprocessen till byggproduktionen och överlämnande. BoNorr har en växande bostadsrättsportfölj som i dag består av cirka 300 byggrätter. 

BoNorr sätter god kundservice i fokus i alla skeden, varpå en välskött och lättöverskådlig eftermarknadshantering är enormt viktig. BoNorr inledde sitt samarbete med HomeMaker och påbörjade arbetet i HomeMaker Service strax innan sommaren 2021.

HomeMaker är otroligt stolta över samarbetet med BoNorr!