HomeMaker Service:
Ärendehanteringssystem för
garantiåtaganden & felanmälan

 

Boka demo nu

Automatiska påminnelser

All kommunikation i ett system

Statstik på din ärendehantering

besqab
HomeMaker - service- Kunder Bolite
byggpartner
holmstrom logo
järntorget
midroc
wästbygg

Effektivare hantering av eftermarknad- och löpande förvaltning

Fastighetsanpassade formulär

Hantera garantiärenden och felanmälningar för alla typer av fastigheter i vårt ärendehanteringssystem; bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter

Delegation and feedback real estate

Delegering och återkoppling

Delegera rätt ärenden till rätt utförare, och kommunicera enkelt och effektivt med samtliga inblandade roller; kund, underentreprenör och beställare

mobile friendly crm real estate

Mobilanpassad
applikation

Lätt att använda för alla, både på dator, läsplatta och i mobil. Framtagen för att fungera ute på arbetsplatsen i vardagen.

Metrics and stats

Statistik

Få överblick över antalet garantiåtaganden och felanmälningar. Analysera underentreprenörers korrespondens tider samt hur väl materialval fungerat för respektive projekt.

grafisk profil fastighetssystem

Er grafiska profil

Skräddarsy ert konto med grafisk profil, färg och font för att hålla all kommunikation konsekvent och igenkänningsbar för era kunder.

Inspection real estate

Punkter från besiktningar

Använd färdiga importer för att importera punkter från era olika besiktningar och överlämningar, eller integrera mot till exempel  fastighetssystem eller andra fastighetsprogram.

Läs intervjuer med kunder som använder HomeMaker Service

Martin Smederöd Consto
"Med HomeMaker Service kan jag enkelt agera på ärenden eller delegera vidare till underentreprenör eller annan ansvarig i kedjan."

Martin Smederöd, Eftermarknadschef på Consto

Läs mer
Caroline Persson serneke
"”HomeMaker är framförallt ett bra verktyg att visa våra bostadsköpare vilka material och produkter de har möjlighet att välja mellan”"

Caroline Persson, kund- och inredningsansvarig på Serneke

Läs mer
lina netz
"”Med HomeMaker blir det väldigt tydligt och enkelt för kunden att göra sina val. Huvudsakligen blir systemet den plattform kunderna använder för att se vilka val som finns tillgängliga"."

Lisa Netz, Grundare DuoCo

Läs mer

Vanliga Frågor & Svar

 

HomeMaker har ett öppet API som tillåter andra system att hämta och skicka information till oss. Detta möjliggör integration mot fastighetssystem, ekonomisystem, crm-system och även andra typer av applikationer såsom BRF-appar och mina sidor etc. Vid fastighetssystem, ekonomisystem och CRM med stängda API:er, kan vi istället hjälpa er med importer & exporter av nödvändiga data.

HomeMaker Service är en licensbaserad produkt och vår prismodell grundas på antalet aktiva fastighetsprojekt i garantifas eller för löpande fastighetsförvaltning; antalet fastigheter i befintligt bestånd.

HomeMaker Service är utvecklad för hela bygg- & fastighetsbranschen. Ett modernt ärendehantering för både garantiåtaganden och vanlig felanmälan. Vårt system håller ihop hela kommunikationskedjan från bostadsinnehavare,hyresgäst, teknisk förvaltare, entreprenör, underentreprenör, fastighetsskötare till den lokala snickaren.

HomeMaker Service är mobilanpassat och molnbaserat för att du enkelt ska ha tillgång till systemet vart du än befinner dig. Detta gör även att det blir smidigt för underentreprenörer att utföra och rapportera sitt dagliga arbete.

I dagsläget hanteras bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i systemet. HomeMaker Service kan användas för alla verksamheter som har någon typ av ärendehantering av garantiåtaganden och felanmälan. Arbetar ni till exempel med hissar, maskiner eller andra typer tjänster, kontakta oss så berättar vi mer.

Vi har över 600 underentreprenör som arbetar i systemet idag. Ingen av dessa har behövt någon utbildning för att komma igång men självklart erbjuder vi onboarding, manualer och support även för dem samt andra användare ni väljer att bjuda in i systemet, om så önskas.

Nyfiken på att veta mer om
HomeMaker Service?

 

Boka demo nu

105 023 Skickade meddelanden

36 427 Hanterade ärenden

679 Aktiva underentreprenörer

HomeMaker Service – Ledande ärendehanteringssystem för fastighetsbranschen

När du delegerar ett garantiåtagande eller en vanlig felanmälan kan du knyta ärendet som du lägger in i vårt system till produkt, produktkategori, lägenhet, fastighet och område. Det som särskiljer oss från andra fastighetssystem på marknaden är att du väldigt enkelt också kan bjuda in underentreprenörer, tekniska förvaltare och era hyresgäster in i kommunikationen kring fastighetsprojektet.

Förutom att detta gör att ni slipper längre mailtrådar, bifogade pdf:er och icke informerade kunder, så ger det er möjlighet att få ut statistik på hur respektive underentreprenör levererar på utlovad korrespondenstid, hur många felanmälningar och garantiåtaganden som respektive materialval genererar samt användbara rapporter till beställare och ledningsgruppen.

Förutom att systemet sätter dig i förarsätet som huvudansvarig, så hjälper ni även era underentreprenörer och tekniska förvaltare att i realtid få uppdaterad information om inkomna ärenden. När en nytt ärenden anmäls kan ansvarig enkelt flagga upp ärendet som vanlig felanmälan eller garantiåtagande och sedan delegera detta till rätt utförare. Rätt utförare får informationen via SMS, email eller webbläsaren och kan enkelt se och kommunicera kring status av sina respektive ärenden

Som ansvarig för ett eller flera fastighetsprojekt eller fastighetsbestånd vet ni att det snabbt blir många felanmälningar och garantiärenden som genereras. Även om samtliga ärenden förr eller senare hanteras så är det lätt att glömma bort hyresgästens upplevelse. Vi har utvecklat HomeMaker Service med era hyresgäster i fokus. De kan enkelt anmäla sina ärende och bifoga bilder, för att sedan i realtid, under ärendehanteringen, få automatiska  samt manuellt skapade notifikationer kring sitt anmälda ärende. Ärendehantering i ett ärendehanteringssystem handlar inte om vem som hanterar ett rapporterat garantiåtagande eller vanlig felanmälan snabbast, den som får den nöjdaste hyresgästen är den som håller dem informerade med ärlig och tydlig kommunikation om vad som sker.

HomeMaker Service är precis som HomeMaker Showroom, ett fastighetsprogram byggt på ett öppet API  och är skapat för att smidigt kopplas ihop med övriga fastighetssystem som ni använder. HomeMaker kan integreras med Fastighetssytem, boendeapplikationer, CRM-system och andra affärskritiska databaser.

Ärendehanteringssystem för fastighet