linkedin gif Hur förenklade HomeMaker DuoCos tillvalshantering? - HomeMaker
DuoCo förenklade sin tillvalshantering

Hur förenklade HomeMaker DuoCos tillvalshantering?

Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag heter Lina Netz, och är grundare av DuoCo. Vi specialiserar oss på nyproduktion från tidigt skede hela vägen till eftermarknad. Vi hjälper till med hela kundprocessen, från ax till limpa.

I vilka projekt har du använt HomeMaker?

Vi har arbetat med HomeMaker tillsammans med två av våra kunder, Besqab och Conlega. På Conlega hanterar vi hela kundresan, allt från framtagning av inredningssortiment till att låta kunden utföra sina val i HomeMaker. Hos Besqab är vi anlitade för att hjälpa kunden i HomeMaker samt med det personliga inredningsmötet.

Vilka utmaningar upplever du att HomeMaker har hjälpt dig med i din yrkesroll?

– Innan HomeMaker kom in i bilden var tillval- och produktsortiment till stor del analogt. När man arbetar med stora projekt finns alltid risken för den mänskliga faktorn. Med HomeMaker kan vi återanvända data och semi-automatisera projektuppsättningen. HomeMaker har idag skapat en process som är kvalitetssäkrad, med tydlig systematik för versionshantering, digital signering och stöd för sena ändringar.

Hur har er kundkommunikation sett ut tidigare och hur ser den ut nu?

– Tidigare jobbade vi med fysiska möten och även fysiskt säljmaterial. Det ständiga korresponderandet för att rätta till sena ändringar och redigera excellistor skapade ofta en stor arbetsbelastning, tidspress samt utrymme för fel.

Med HomeMaker har man hela kundkommunikationen i systemet, hela dialogen ligger i kronologisk ordning, vilket gör att både kunden och vi har all korrespondens på ett och samma ställe.

Vi tycker även det är bra att kunden faktiskt kan göra sina val dygnet runt i HomeMaker då vissa inte önskar ses på ett personligt möte.

Hur har HomeMaker underlättat er dialog med de olika parterna inom ett projekt?

Med HomeMaker kan man skriva ut rapporter till leverantörer, man kan välja att skriva ut rapporter per lägenhet, trapphus mm. När vi arbetade manuellt så arbetade vi mycket med excel och det lades en stor mängd timmar på att sammanställa data för att skicka ut internt och till bygget. Med HomeMaker kan vi skriva ut mängder av rapporter, specifika leverantörsunderlag (t ex Electrolux i specifik bostad), byggunderlag med rätt versionsnummer och skicka fakturaunderlag direkt till ekonomiavdelningen. Med regelverksstyrning och versionshantering så vet jag att vi minimerar felbyggnation som belastar projekten med stora kostnader. Vi har genom HomeMaker halverat tidsåtgången i hanteringen av kundernas egna val. Förutom att det sparar mycket tid så kan jag fokusera på det som är viktigt, kundbemötandet.

Avslutningsvis, finns det något speciellt projekt eller situation där du minns att HomeMaker gjorde stor skillnad?

Arbetet med Conlega är otroligt kostnadseffektivt och vi sparar mycket tid eftersom vi blivit  inbjudna tidigt i projektet. Vi tar in HomeMaker från början till slut. Vi har tagit fram ett tydligt och väl genomarbetat inredningssortiment, paketerat i olika inredningsstilar. Detta förenklar kundens val ytterligare och skapar stora möjligheter för kunden att helt utföra sina inredningsval på egen hand i HomeMaker.

Med HomeMaker blir det väldigt tydligt och enkelt för kunden att göra sina val. Huvudsakligen blir systemet den plattform kunderna använder för att se vilka val som finns tillgängliga. Där kan kunden lätt gå in och göra egna personliga justeringar för hur man själv önskar bo och leva i sina nya bostad.